fbpx

Omöjligt att bygga vindkraft och göra alla nöjda

Holmens vindkraftsplaner bygger på förutsättningen att motstående intressen inte utgör något hinder för en vindkraftsetablering i en tätortsnära tättbefolkad landsbygd.

Motstående intressen. Men vad är egentligen ett “önskemål” i Holmens värld? Illustration: Shutterstock


Replik på Holmens insändare 25 mars.

Det är svårt att både bygga vindkraft och anpassa sig till alla önskemål, som företrädare för Holmen uttrycker saken, underförstått att en del önskemål inte kan tillgodoses.
Det finns idag stor erfarenhet av hur en vindindustri påverkar sitt närområde. Vad är det då för önskemål som det är så svårt för Holmen att anpassa sig till?


Till en början är ordet önskemål fel använt.
Det handlar om att boendes rimliga krav på god närmiljö skall tillgodoses.
Det handlar om god hälsa.
Det handlar om fastighetsvärden som Holmen tillgodogör sig på boendes bekostnad.
Det handlar om natur som skövlas.
Det handlar om buller – och inte det verkliga buller som hörs när industrin är på plats – utan om buller som på förhand simuleras enligt normer som inte ens är internationellt gångbara.

Holmen påstår sig ha använt de kommunala översiktsplanerna när man valt ut två områden i Finspång. Kommunfullmäktige i Finspång antog för några veckor sedan en ny översiktsplan – ÖP 2020. Den har föregåtts av flera års förberedelser.
Finspångs översiktsplan 2020 ger inget utrymme för någon vindindustri på föreslagna platser.


I den process som föregått Finspångs översiktsplan 2020 har Holmen inte påtalat några planer på två zoner för vindindustri i kommunen.

Att både bygga vindkraft och tillgodose rimliga krav från närboende är inte svårt – det är omöjligt.


Göran Linder, styrelseledamot RVNO