fbpx

Ny KTH-studie bekräftar sänkta fastighetsvärden – Klintaberget ett av exemplen

Mångmiljonvärden förflyttas från husägare till vindkraftsindustrin när fastigheter som får vindkraft som granne förlorar i värde.

På uppdrag av Villaägarna har forskare vid KTH gjort en studie som bekräftar att fastigheter påverkas negativt av närhet till vindkraft. I studien görs även en beräkning för områden där vindkraft ännu inte byggts. Ett av exemplen är Klintaberget där den sammanlagda värdeminskningen beräknades till 63 miljoner kronor.

Den nya studien är gjord av forskarna Mats Wilhelmsson och Hans Wiklund, båda professorer vid KTH. Den bygger på statistik från 2005 till 2018 och bekräftar vindkraftens negativa inverkan på fastighetspriser. Studien visar på en något lägre priseffekt än den studie som kom för ett år sedan på samma tema men också att den negativa priseffekten ökat över tid.

Utifrån studiens modell fick forskarna också i uppdrag att beräkna effekten i tre ännu ej byggda vindkraftsområden. Ett av exemplen är Holmens projekt Klintaberget, där den samlade värdeminskningen beräknades till 63 miljoner kronor utifrån det antal verk som var aktuellt vid tiden då studien gjordes.

Initiativet till den nya studien togs av Villaägarnas riksförbund, som bland annat ville bemöta kritiken Svensk Vindenergi tidigare fört fram om att Villaägarna spridit falska uppgifter om vindkraft och fastighetspriser. I kritiken framhöll Svensk Vindenergis vd Daniel Badman bland annat att det kan vara vindkraftsmotståndet i sig som skapar en negativ inställning som i sin tur påverkar fastighetsvärdena. Han menade också att fastigheterna i studien redan från början kunde haft ett lägre värde och att det inte var vindkraften som påverkade det.

Som svar på det senare innehåller den nya studien bland annat en före-analys som visar att vindkraft inte byggts på platser med lägre fastighetsvärden. I en kommentar till analysen i studien skriver Villaägarna i en debattartikel i SvD:

“Priserna på fastigheterna har helt enkelt fallit i förhållande till jämförbara fastigheter efter att vindkraften stod klar.”

Studien aktualiserar ännu tydligare frågan av kompensation till drabbade fastighetsägare, något som även RVNO arbetar intensivt med.

Läs också:

Holmen saknar den kunskap som Miljöbalken kräver
Värdeminskning drabbar över tusen fastigheter
“En kraftig negativ påverkan”
Kompensera de drabbade på landsbygden
Ny KTH-studie: Vindkraft sänker fastighetsvärden


Vänsterpartiet i Norrköping vill inte använda vetot mot Holmens ansökan

Vänsterpartiet meddelade igår att man inte tänker förespråka ett kommunalt veto mot Holmens planerade etablering Klintaberget.

Igår meddelade Vänsterpartiet i Norrköping att man inte vill använda det kommunala vetot mot Holmens vindkraftsansökan för Klintaberget nära Simonstorp. Det betyder att fyra partier i kommunen nu är för att ansökan tillstyrks medan tre partier är emot.

De partier som nu meddelat sin ståndpunkt i vetofrågan är S, C, Kd och V, som alla är emot att kommunen använder vetot. Partier som tidigare i processen meddelat att man vill stoppa ansökan genom vetot är L, M och Sd.

Det slutgiltiga beslutet om tillstyrkan kommer när länsstyrelsen formellt ställt frågan till kommunen, något som väntas ske inom kort. Beslutet kommer antagligen att fattas i fullmäktige vilket är praxis i frågor av stor principiell betydelse för en kommun.

Om kommunen då väljer att tillstyrka ansökan blir det upp till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland att gå vidare med hanteringen och fatta beslut om Holmen ska beviljas tillstånd för etableringen eller inte.

De senaste månaderna har Norrköpings kommun också behandlat frågan om huruvida Holmens ansökan behöver kompletteras eller inte, genom den så kallade kompletteringsremissen. Flera partier har gjort yrkanden om krav på kompletteringar när det gäller till exempel uppfyllande av säkerhetsbestämmelser och ersättning till närboende för förlorade fastighetsvärden. I en av nämnderna, samhällsplaneringsnämnden, röstade en majoritet av partierna för ett yrkande om värdepåverkan på närliggande fastigheter och hantering av ersättningsanspråk från närboende. Men trots de många frågetecknen väljer nu alltså en majoritet av partierna att avsäga sig rätten till påverkan genom att avstå från att använda vetot.

Läs också:
Är politikerna beredda att ge Holmen carte blanche?

Genomslag för yrkande om att tydliggöra kompensation till fastighetsägare
M i Norrköping säger nej till Holmens vindkraft
Inget veto från S i Norrköping

Fler svenskar negativa än positiva till vindkraft nära hemmet

Stödet för vindkraft minskar för andra året i rad. Idag är fler av svenskarna också negativa än positiva till vindkraft när bostaden. Det visar SOM-institutets senaste undersökning. Foto: Shutterstock.

För första gången är fler svenskar negativa än positiva till vindkraft nära sin bostad. Samtidigt minskar stödet för vindkraft bland befolkningen i stort för andra året i rad. Det visar ny statistik från SOM-institutet som presenterades idag.

För första gången sedan frågan började ställas är nu en övervikt av svenskarna negativt inställda till vindkraftsetableringar i närheten av där de bor. 2021 var 40 procent ganska eller mycket negativa till detta, jämfört med 33 procent som var positiva – en helomvändning sedan detta senast mättes år 2016, när 40 procent var positiva och 28 var negativa.

De nya siffrorna är hämtade från den senaste upplagan av SOM-institutets årliga studie av svenskarnas inställning till vindkraft. Studien genomfördes mellan september och december 2021.

Andelen svenskar som vill se en fortsatt ökad satsning på vindkraft är fortfarande i majoritet, omkring 58 procent. Men stödet har minskat drastiskt de senaste två åren och inget annat energislag i undersökningen i modern tid har haft ett större tapp i opinionsstöd än vindkraften har just nu.

Hösten 2021 fanns enligt Energimyndigheten 4754 vindkraftverk i Sverige. Siffror visar också att utbyggnaden gått rekordsnabb det senaste året, från 2021 till 2022.

Studien visar också att den negativa inställningen till att satsa mer på vindkraft ökar särskilt bland boende på landsbygden.

Läs hela pressmeddelandet från Göteborgs universitet.