fbpx

Vilken agenda gäller för S i Norrköping?

Ska småhusägare och företagare offras för storskalig vindkraft? För Socialdemokraterna i Norrköping verkar svaret på den frågan än så länge vara ja. Hur länge till ska lokala hänsyn få stå tillbaka för en centralt styrd devis om vindkraft till varje pris?

Den här insändaren ur NT den 4 september är en kommentar på Lars Stjernkvists krönika Jag är inte särskilt förtjust i valrörelser i NT den 26 augusti.

Socialdemokraterna i Norrköping lever nu i skuggan av Lars Stjernkvist. I den skuggan verkar kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång finnas. Han svarar inte på våra frågor så vi utgår från att det är Stjernkvists agenda som gäller.

I en krönika (NT 27/8) förklarar Lars Stjernkvist hur han ser på politiken. ”Över huvud taget föredrar jag den sidan som saknar enkla svar på riktigt svåra frågor”. Lars Stjernkvist har tidigt tagit ställning för vindkraft, utan att fundera över konsekvenserna för etableringens närområde. En inte särskilt svår lokalpolitisk fråga är om Klintaberget norr om Simonstorp är en lämplig plats för etablering av storskalig vindkraft. 

Frågorna är: 

  • Ska man offra några tusen småhusägare? 
  • Ska man dra undan mattan för ett antal småföretag? 

Lars Stjernkvist har sedan länge sin uppfattning klar. Han skäms över att det inte finns någon vindindustri i Norrköping – trots de olägenheter som en sådan etablering skulle medföra för närområdet. 

En vindkraftsetablering i Norrköping är en fråga där lokalpolitik och rikspolitik har olika svar. Lars Stjernkvist menar att småhusägarna och företagen i området är ett nödvändigt offer. Ståndpunkten grundas på centralmaktens överhöghet. Att några tusen landsbygdsbor drabbas, får inte stå i vägen för ett angeläget nationellt intresse. Symbolvärdet är stort – eltillskottet i ett nationellt perspektiv försumbart.

Lars Stjernkvists utgångspunkt är att centralmaktens direktiv ska verkställas. Lokala intressen måste då stå tillbaka. 

En fråga som inställer sig är om rikspolitikens idé om vindkraft, är rationell utifrån socialdemokraternas egna utgångspunkter. Är vindkraft ”hållbar, förnybar, funktionell och ekonomiskt rationell?

Hur el ska produceras är i grunden en teknisk fråga – inte en politisk. Politiken ska hantera de problem som uppstår när tekniken genomförs. Så skedde när vattenkraften och kärnkraften byggdes ut. Konsekvenserna för enskilda medborgare och företag, som får sin närmiljö förstörd av en vindkraftsetablering, har politiken hittills blundat för. 

Under lång tid har ett fungerande energisystem inte varit en prioriterad fråga för rikspolitiken. Under S-S/MP regeringar har sex välfungerande kärnkraftverk avvecklats i förtid, till förmån för vindkraft – utan konsekvensanalys. Den förda politiken börjar nu få tydliga konsekvenser. Skenande el-priser och konkreta planer på el-ransonering kommande vintersäsong. 

Man kan göra en okontroversiell iakttagelse. Vindkraft levererar inte el om det inte blåser. Den iakttagelsen leder till leder till några enkla svar, trots Lars Stjernkvists aversion mot ”enkla svar på riktigt svåra frågor”. Om vi vill ha tillgång till el årets alla dagar, dygnets alla timmar behövs i dagsläget inte mer vindkraft, utan mer planerbar energi såsom kärnkraft eller vattenkraft eller fossila alternativ: gas, olja eller kol.

Lars Stjernkvist vill inte ha några enkla svar. Han har i vindkraftsfrågan bundit Socialdemokraterna i Norrköping till rikspolitiken. Nu har vi en ny kommunstyrelseordförande – Olle Vikmång. Ser han någon anledning att ompröva Lars Stjernkvists ställningstagande till en vindkraftsetablering vid Klintaberget? – eller har Lars Stjernkvist surrat Socialdemokraterna vid masten – vindkraft till varje pris?

Planerar Norrköping i så fall att bygga ett nytt oljeeldat ”Karlshamnsverk”? Marviken finns. När det begav sig en gång i tiden, världens enda oljeeldade kärnkraftverk. Kanske kan den möjligheten återuppväckas.

Catharina Roos, vice ordförande RVNO
Hans Kindstrand, juristgruppen RVNO
Per-Olof Strandberg, ordförande RVNO

Kom och träffa oss idag och i morgon!

Idag och i morgon mellan klockan 16 och 17.30 finns RVNO på plats utanför Coop i Åby. Och på lördag tillsammans med RVVR på Regnamarken i Regna. Varmt välkomna och prata med oss, ställ frågor och ta del av vårt informationsmaterial.

Inför valet vill RVNO ge dig möjlighet att skaffa kunskap, ställa frågor och kräva svar av politikerna om den planerade vindkraften. Som en del i det arbetet delar vi ut broschyrer och finns på plats på flera ställen veckorna före valet för dig som vill träffa oss.

Välkommen förbi och prata med oss!

Nu finns vår nya broschyr ute

Det kan vara viktigt att känna till hur storskalig vindkraft i norra Östergötland kan komma att påverka dig som bor här. I vår nya broschyr sammanställer vi information och redovisar hur de lokala partierna ställer sig i frågan.

Inför valet har RVNO tagit fram en broschyr som tar upp några aspekter av storskalig vindkraft i norra Östergötland och vilken betydelse det kan få för dig som bor här. Politikerna har ett stort ansvar och som kommuninvånare och väljare har du rätt att få svar på dina frågor.

Fastighetsvärden, säkerhetsavstånd, buller och påverkan på mark och vatten är några av frågorna som kan vara av stor vikt för dig som bor i områden där storskalig vindkraft planeras. Och här har den lokala politiken ett stort ansvar, att fatta långsiktigt hållbara beslut som tar hänsyn till dig som kommuninvånare.

Inför valet den 11 september samlar RVNO information om några av frågorna kring storskalig vindkraft i norra Östergötland och har bett politikerna redovisa sin inställning till de planerade etableringarna i området. Som väljare har du rätt att ställa krav och se till att politikerna tar ansvar i frågan.

Läs mer i vår nya broschyr, som tagits fram speciellt inför valet. Ta också gärna del av informationen här på vår hemsida. För dig som vill träffa oss i föreningen personligen kommer det att finnas flera tillfällen de närmaste veckorna. Följ oss i sociala medier för mer information.

Ladda ner broschyren: