fbpx

Formellt nej till Holmens vindkraftsplaner vid Klintaberget

Norrköpings kommunfullmäktige beslutade idag om en avsiktsförklaring om veto mot vindkraft vid Klintaberget.

För en stund sedan kom beskedet att kommunfullmäktige i Norrköping röstat för den avsiktsförklaringen som säger att man kommer att använda det kommunala vetot mot Holmens ansökan om vindkraft i Klintaberget.

Avsiktsförklaringen om vetot innebär att det inte längre borde vara aktuellt för Holmen att gå vidare med sin ansökan.

På plats i Norrköping för att lyssna till beskedet fanns flera representanter för RVNO.

– Beskedet bör vara en tydlig signal för Holmen om att det nu är dags att helt lägga ner planerna på vindkraft i norra Östergötland. Norrköpings kommun har gjort klart att man inte kommer att tillstyrka en ansökan och då finns ingen anledning att lägga ner ytterligare tid och resurser, varken för Holmen eller Länsstyrelsen. För att inte tala om den börda som lyfts från de boende, som nu äntligen kan andas ut. En bättre julklapp går knappt att få, säger Catharina Roos, vice ordförande i RVNO.

Det som ursprungligen var planerat att bli 77 verk, i både Norrköpings och Finspångs kommun, är nu nere på noll. Tidigare i år meddelade Finspångs att man tänker säga nej till den del av etableringen som ligger i Finspång. Det resulterade i att Holmen drog tillbaka delar av ansökan. Efter dagens besked bör detsamma vara att vänta för Klintaberget.

– Vi i RVNO riktar ett stort tack till Norrköpings kommunledning för att man tagit initiativ till och drivit igenom avsiktsförklaringen, säger Catharina Roos.

Frågan om vindkraftsveto upp i Norrköpings fullmäktige

Måndag den 28/11 fattar Norrköpings kommunfullmäktige beslut om en avsiktsförklaring om ett kommunalt veto mot Holmens eventuella vindkraftsansökan i Klintaberget. Det nuvarande styret, i form av L, M och KD med stöd av SD, vill se ett veto medan S, C, V och MP är emot.

Beslutet på måndag gäller huruvida fullmäktige formellt ska deklarera att man kommer att säga nej till en eventuell ansökan om vindkraft i Klintaberget. I beslutsunderlaget står bland annat:

De i det tematiska tillägget för vindkraft utpekade prioriterade områdena, utredningsområdena och olämpliga områdena i översiktsplanen är i behov av en översyn. Dessutom har tillägget inte beaktat konsekvenserna av så höga vindkraftverk, 290 meter, som planeras.

Ärendet har tidigare varit uppe i Norrköpings kommunstyrelse. Där röstade de styrande partierna L, M och KD med stöd av SD för ett veto medan oppositionen, S, C, V och MP, reserverade sig och ställde sig bakom Olle Vikmång (S) yrkande om att låta Länsstyrelsen pröva ansökan.

Källa: Folkbladet

Ersättningsfrågan och medborgarperspektivet avgörande för Norrköpings nej till vindkraft

Sophia Jarl, M Norrköping, som nu tagit över det politiska styret i kommunen tillsammans med L och KD.

Förlorade fastighetsvärden och de närboendes perspektiv blev avgörande när den nya kommunledningen sa nej till Holmens vindkraftsplaner. Nu vill partierna M, L och KD att kommunen går i täten för ny fossilfri energiproduktion.

Dagen efter beskedet att man kommer att säga nej till Holmens vindkraftsplaner utvecklar partierna i den nya ledningen i Norrköping hur man resonerat. I ett PM skriver de bland annat:

De senaste årens omfattande projektering av vindkraftsetableringar runt om i Sverige synliggör att frågan om ersättning till fastighetsägare och företagare som riskerar negativa effekter måste hanteras på nationell nivå. Sverige behöver öka sin energiproduktion men det är orimligt att enskilda medborgare eller företag lider ekonomisk skada i samband med vindkraftsetableringar.

De skriver vidare:

Det finns en stor oro bland de boende i närområdet hur framtidens anläggning med mycket höga vindkraftverk kommer att påverka dem i deras vardag. Det är en oro som beslutsfattare ska ta hänsyn till – antingen genom att vidta åtgärder som minskar oron eller helt avstå från det som oroar.

På sin Facebook-sida skriver Sophia Jarl, M Norrköping:

Det här är svår balansgång i en tid där hela Sverige lider av energibrist. Men samtidigt också lätt när både företag och privata fastigheter på platsen för etableringen riskerar att trängas undan.

Reidar Svedahl, L, var tidigt ute i sitt ställningstagande mot Holmens planer.

I samband med beskedet om ett nej till Holmens etablering meddelade den nya kommunledningen också att man nu vill gå i täten för ny lokal, fossilfri energiproduktion. Reidar Svedahl, L Norrköping, som tidigt tog ställning mot Holmens planer skriver på sin Facebook-sida:

Dagens besked var tydligt nej till deras ansökan. Samtidigt som vi både i konstruktiva samtal med Holmen har sagt att mycket och pålitlig fossilfri el är viktigt för Norrköping och att vi gärna tillsammans med dom går i spetsen för att tillsammans med dom få små men effektiva SMR ( reaktorer inte större än en stadsbuss som ersätter många hundra vindsnurror) i vår kommun.