fbpx

Länsstyrelsen har avskrivit ärendet om ansökan för Högsjön

Nu har Länsstyrelsen i Östergötland avskrivit ärendet som gäller Holmens tillståndsansökan för etablering av vindkraft i området Högsjön i Finspångs kommun. Beslutet meddelades den 10 maj.

I tisdags kom beskedet från Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Östergötland, den myndighet som ansvarat för tillståndsansökan, att man avskriver ärendet gällande Holmens ansökan om att få uppföra och driva en gruppstation för vindkraftverk på fastigheten Regna-Högsjöfall 2:7.

Holmen lämnade in sin ansökan den 22 oktober 2021. Sedan dess har Finspångs kommun meddelat att en majoritet av partierna ställer sig negativa till ansökan och att man kommer att använda sig av det kommunala vetot när Länsstyrelsen skickar ut sin begäran om tillstyrkan.

Den 5 maj 2022 lämnade Holmen in en skrivelse till Länsstyrelsen där man återkallar ansökan i sin helhet för de delar som gäller Finspångs kommun. Det innebär förutom Högsjön också de verk i etableringen Klintaberget som är placerade i Finspångs kommun.

Holmen drar tillbaka ansökan om Högsjön och delar av Klintaberget

Stora Mossen nära Högsjön, en av många anledningar till att Finspång valde att säga nej till vindkraft i området.

Igår meddelade Holmen att man återkallar hela sin ansökan gällande Högsjön norr om Finspång och de delar av ansökan för Klintaberget som ligger inom Finspångs kommun.

Beskedet lämnades till Länsstyrelsen i Östergötland, med en kopia till Finspångs kommun. I mejlet gällande Högsjön skriver Holmen:

“Holmen Energi AB återkallar härmed sin ansökan om tillstånd att upprätta vindkraftsanläggningen Högsjön, diarienummer 19198-2021, i dess helhet samt hemställer om att ärendet avskrivs från vidare handläggning.”

Det ursprungliga etableringsområdet för Högsjön, med 17 verk som sedan blev 14 i den färdiga ansökan.

Beskedet kommer som en stor lättnad för alla som bor i områdena och känt stor oro och osäkerhet inför framtiden.

– Jag är oerhört glad å allas vägnar som bor i de här områdena. Vi riktar ett stort tack till Finspångs kommun som varit tydliga i sitt ställningstagande mot etableringen. De har sagt nej av helt rätt anledningar, med hänsyn till människorna, naturen och utvecklingsmöjligheterna för bygden. Sedan får vi kanske lov att klappa oss själva lite på axeln också inom RVNO, som arbetat intensivt med detta i över 1,5 år och fått gehör inte minst för boendeperspektivet i frågan. Det här var en delseger, nu fortsätter arbetet i Norrköpings kommun, säger Per-Olov Strandberg, ordförande i RVNO.

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Färre verk enligt pressmeddelande från Holmen

Holmen anger i ett pressmeddelande idag att den planerade ansökan om vindkraftsetablering kommer att innehålla färre verk än man tidigare gått ut med.

I exploateringsområdet “Högsjön” minskar antalet verk från 17 till 12-15. Områdena “Skybygget” och “Klintaberget” slås i den nya planen ihop till ett, med 25-30 verk i stället för de 60 som tidigare planerats.

Holmen skriver i sitt pressmeddelande:

– Vi har lyssnat och tagit hänsyn till närboende, kommunerna och andra intressenter. Vi räknar nu med att tillstånd kommer att sökas för färre turbiner i såväl Högsjön som Klintaberget-Skybygget än vi hade med i samrådshandlingarna. I dialog med kommunerna har vi kommit fram till att vissa områden inte bör utvecklas för vindkraft med hänsyn till friluftsliv och närboende. Holmen har stor förståelse för att avvägningar mellan olika intressen är nödvändiga i fråga om vindkraftverk, säger Nils Ringborg, talesperson för Holmens vindkraftsprojekt i Östergötland.

Till skillnad från i samrådshandlingarna från hösten 2020, där Holmen beskriver fågellivet i området runt Högsjön som “magert med tämligen få skyddsvärda arter”, anger man i dagens pressmeddelande att neddragningen i antalet verk bland annat är resultatet av just fågelinventeringar.

Områden som nämns som skyddsvärda i pressmeddelandet är Stora mossen, Rodga och Sörsjön.

RVNO:s arbete påverkas inte av dagens besked från Holmen.

– Jag har idag ställt frågan till Nils Ringborg, Holmen, angående Holmens pressmeddelande. Han kan inte ge någon indikation på vilka av verken som kommer att kvarstå i ansökan och inte heller när den ska skickas in. Så vi i RVNO ser inte att något egentligen har förändrats från samrådsprocessen när det gäller människorna i påverkansområdena och deras fortsatta ovisshet. Förändringen i nuläget är att det blir färre verk. Föreningens arbete fortsätter därför som tidigare, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.