Klintaberget

Föreningen har låtit en oberoende konsult göra en analys av samrådsunderlaget. Resultatet visas i dokumentet nedan.

Teknisk analys av vindkraftsstation Klintaberget, Finspångs och Norrköpings kn och bullerberäkning
Bertil Persson, civ.ing., tekn. Lic., tekn. Dr, docent byggnadsmaterial, vindkraftanalytiker.

Bildmontage Klintaberget

Ett bildmontage är en bild tagen från en exakt position och med stipulerad brännvidd. I denna bild monteras (i detta fallet) ett vindkraftverk av planerad storlek in för att visuellt ge en uppfattning om framtida utseende.