fbpx

“Inga turister vill besöka områden med vindkraft”

Utifrån rollen som hotellföretagare skriver Catharina Roos, vice ordförande i RVNO, i dagens NT om det omöjliga i att planera en hotelletablering i områden som hotas av storskalig vindkraft.

Debattartikel i dagens NT 2021-08-31

Finspångs och även Norrköpings kommuner ligger långt ner på listan bland Sveriges kommuner vad gäller nyföretagande. De har gjort så i många år. För att starta ett företag behövs ett bra företagsklimat där en nyetablering ges goda grundföresättningar. Det krävs också riskbenägna entreprenörer som vågar ta steget. Kommuner ska inte driva denna typ av företag. Det blir en ohållbar konkurrenssituation för dem som satsar kapital och energi och som i slutändan inte har tillgång till kommunens ekonomiska resurser. Kommunens uppgift är att skapa förutsättningarna och goda villkor.

I Finspångs fall och som svar på artikeln kring hur man ersätter Hotel De Geers plats så krävs följande: Kommuninvånarna i Finspång väntar på svar från politikerna hur de ställer sig till Holmens planerade 77 vindkraftverk i Norrköping/Finspång. Så länge ovisshet råder angående deras inställning finns inga marknadsförutsättningar. Pandemin är i detta fall inget att skylla på inför framtiden.

Nu gäller det att få klarhet i om vindkraftsplanerna blir av eller ej, och besked om hur visionen 30/35 ska genomföras i praktiken. 
Inga turister vill besöka områden med vindkraftverk av den storlek och antal som planeras i Finspång. Blir det så påverkas uthyrningsstugor, vandrarhem och även centrumhotell. Fastighetsvärden kommer att sjunka kraftigt och som företagare tar man sig en ordentlig fundering kring kommunens vision om framtiden. Vid köp och nyetableringar är det säljarens och kommunens uppgift att upplysa intressenterna om vad som planeras.

Som hotellföretagare ser jag för egen del inga förutsättningar för att starta ett nytt hotell i Finspång och avvaktar med stort intresse de olika politiska partiernas ställningstagande i frågan om Holmens vindkraftsetablering.

Catharina Roos, hotellföretagare och vice ordförande RVNO

“Vikmång har tydligen inte förstått vad det handlar om”

I en debattartikel i Folkbladet ifrågasätter Per-Olov Strandberg, RVNO, kommunstyrelseordförande Olle Vikmångs uttalande i samma tidning om att bristen på vindkraftsetableringar i Norrköpings kommun är ett misslyckande.

Debattartikel i Folkbladet 2021-08-27:

Olle Vikmång –  Varför är bristen på vindkraftsetableringar i Norrköping ett misslyckande? Den frågan är angelägen att ställa till honom efterhans uttalanden i en intervju i Folkbladet.

Till Folkbladet den 21 augusti berättar kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S) om sin önskan om vindkraftsproduktion i Norrköping.  Han säger att han tycker “det är ett misslyckande för Norrköpings kommun att vi i dag inte har någon egentlig vindkraftsproduktion i Norrköping.”

Det tråkiga är att han tydligen inte har förstått vad det handlar om. Norrköpings kommun har pekat ut ett antal områden som lämpliga, men som inte accepterats av ”länsstyrelsen och andra rättsliga instanser”. Kan det bero på att de områden som Norrköpings kommun pekat ut som lämpliga, i själva verket har varit olämpliga? Kan det rent av bero på att det i kommunen inte finns några områden som är lämpliga för storskaliga vindindustrier?

För den som inte på heltid sysslar med politik är det omöjligt att förstå Olle Vikmångs önskan att naturen ska skövlas och många kommunmedlemmars livsvillkor ska fördärvas, för att få tillstånd för projekt som efter en enkel faktagranskning är dömda att misslyckas. Statsminister Stefan Löfven (S) har i en TV-intervju sagt bland annat: “Att tro att vindkraften ska ersätta kärnkraften – det tror inte vi på. Det skulle få så allvarliga konsekvenser.”

Om det nu är så att Socialdemokraternas partiledare inte tror att vindkraften kan ersätta kärnkraften, frågar man sig vad Olle Vikmång tror att kommunen eller landet har att vinna på en etablering av storskaliga vinindustrier i Norrköping. De projekt som Holmen hittills presenterat för Norrköping och Finspång uppfyller inte rimliga krav. Eller menar Olle Vikmång att en småhusägare i närområdet får finna sig i att hans/hennes fastighet förlorar någon miljon i värde, eller att en företagare måste lägga ner sin verksamhet? För att inte tala om hälsoproblem, buller, föroreningar och en del andra obehagligheter. Allt detta för att Olle Vikmångs ”politiska önskan” om vindkraft i Norrköping ska kunna tillgodoses.

Rättvisa vindar i norra Östergötland (RVNO) har för Holmen presenterat vilka krav som skall vara uppfyllda för att en vindkraftsetablering ska kunna godtas. Om det inte låter sig göras beror det på att Holmen valt fel platser för de föreslagna etableringarna.

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO

Perstorp beslutar om nytt säkerhetsavstånd till vindkraftverk

Ett minimiavstånd till bostäder på sju gånger verkets höjd. Det beslutade Perstorps kommunfullmäktige om igår.

Kommunfullmäktige i Perstorps kommun klubbade på onsdagkvällen igenom ett beslut som innebär ett utökat säkerhetsavstånd mellan bostäder och vindkraftverk.

Det nya minimiavståndet ska vara verkens höjd gånger sju. Det innebär att ett vindkraftverk på till exempel 250 meter inte får placeras närmare än 1750 meter från en bostad.

Motionen innehöll ett yrkande om ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen, där det tidigare säkerhetsavståndet på 500 meter ändras till sju gånger verkets höjd inklusive vingen. Beslutet klubbades igenom med en majoritet på 29 röster mot 6.

Idag finns inga nationella myndighetskrav på minimiavstånd mellan bostäder och vindkraftverk. Men i takt med att verken blir allt högre har frågan aktualiserats.

– Med kommuninvånarnas bästa i fokus och i takt med att vindkraftverken blir allt högre hoppas vi nu att även politikerna i Finspång och Norrköping ska se behovet av ett uppdaterat säkerhetstänk kring avstånd mellan bostäder och vindkraftverk. Frågan är vilket parti som nu blir först med ett liknande förslag i våra kommuner, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Länkinformation: Fullmäktigeprotokoll 2021-08-25 Perstorps kommun, med motion och beslut om tillägg till översiktsplanen på sidan 8-9.