fbpx

Bilder och filmer

Säkerhetsavstånd vägar projektområde Klintaberget

Det här är en kartskiss som visar säkerhetsavstånd till vägar enligt Norrköpings kommuns översiktsplan, i förhållande till Holmens projektområde Klintaberget och de aktuella placeringarna av vindkraftsverk inom området.

Paneldebatt 4 maj 2022 med Norrköpings kommunstyrelses ledamöter i Hörsalen

Kort version (1 tim 16 min):
https://2fotografer.se/~kund/RVNO/Debatt-kort01.mp4

Lång version (2 tim 5 min):
https://2fotografer.se/~kund/RVNO/Debatt-hela-klar01.mp4

Ett stort tack till Linus Lindgren på 2fotografer i Norrköping, som realiserat filmning och produktion.

Illustrationer av ljud, ljus och skuggor:

I Lyrestad utanför Mariestad står 22 vindkraftverk med en totalhöjd av 200 m. Området runt varje verk omfattar en yta av åtskilliga fotbollsplaner.

22 vkv med en totalhöjd av 200 m i Lyrestad utanför Mariestad.

Ljud- och skuggeffekter

Denna film visar ljud- och skuggeffekter från vindkraftverk i närheten av Jönköping. Verken har en totalhöjd av 150 m (ska jämföras med Holmens planerade verk på 290 m). Navhöjden är 95 m och rotordiametern 110 m.

Försök gärna sätta in ljudnivån på 40 dB som utgör tillåtet gränsvärde.

Vitt blinkande ljus från tre vindkraftverk utanför Zinkgruvan

I början av filmen är avståndet ca 500 meter, i mitten 375 och i slutet 150 meter. Totalhöjden på verken är 180 meter.

Vitt blinkande ljus på 2,5 km avstånd. Utanför Zinkgruvan.

Ljud och skuggor, Wisconsin, USA

Nei til vindkraftanlegg i verdifulle natur- og friluftslivsområder. Norge

Vindkraftverken i Lyrestad norr om Mariestad filmade på 2,5 mils avstånd (natt)

Lyrestad utanför Mariestad (dag)

Krokek i Holaveden

Oxhult 1

Oxhult 2

Ludvika (SVT maj 2020)

Skuggor

Tuggarp, Jönköping

Risker

Unika bilderna från Jörn: Gigantiska kraftverket ligger i spillror (SVT 24 nov 2020)

Propellerhaveri (SVT 2014)

Bildmontage

Ett bildmontage är en bild tagen från en exakt position och med stipulerad brännvidd. I denna bild monteras (i detta fallet) ett vindkraftverk av planerad storlek in för att visuellt ge en uppfattning om framtida utseende.

Exempel på hur det kan se ut i olika delar av området Skybygget.

Simonstorp. Källa Sweco