fbpx

Länsstyrelsen har avskrivit ärendet om ansökan för Högsjön

Nu har Länsstyrelsen i Östergötland avskrivit ärendet som gäller Holmens tillståndsansökan för etablering av vindkraft i området Högsjön i Finspångs kommun. Beslutet meddelades den 10 maj.

I tisdags kom beskedet från Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Östergötland, den myndighet som ansvarat för tillståndsansökan, att man avskriver ärendet gällande Holmens ansökan om att få uppföra och driva en gruppstation för vindkraftverk på fastigheten Regna-Högsjöfall 2:7.

Holmen lämnade in sin ansökan den 22 oktober 2021. Sedan dess har Finspångs kommun meddelat att en majoritet av partierna ställer sig negativa till ansökan och att man kommer att använda sig av det kommunala vetot när Länsstyrelsen skickar ut sin begäran om tillstyrkan.

Den 5 maj 2022 lämnade Holmen in en skrivelse till Länsstyrelsen där man återkallar ansökan i sin helhet för de delar som gäller Finspångs kommun. Det innebär förutom Högsjön också de verk i etableringen Klintaberget som är placerade i Finspångs kommun.

Holmens ansökan nu inlämnad till länsstyrelsen

I morgon inleds det omfattande arbetet med att gå igenom Holmens ansökan, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

I fredags lämnade Holmen in sin ansökan till Länsstyrelsen i Östergötland, gällande vindkraftsetableringarna i det som från början var tre områden men nu blivit två: ”Klintaberget” med 18 verk, och ”Högsjön” med 14 verk. Allihop med en totalhöjd på 290 meter.

Så snart ansökan i sin helhet finns tillgänglig hos länsstyrelsen kommer RVNO att länka till den här från hemsidan. Det väntas ske någon gång i morgon, måndag. Då kommer Holmen enligt uppgift också att hålla en presskonferens.

– I morgon börjar det stora arbetet med att gå igenom hela ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivningarna utifrån de olika kunskapsområdena i våra expertgrupper. Inledningsvis tänker vi bland annat granska formalia kring processen så här långt. För att säkerställa att allt gjorts i enlighet med gällande lagstiftning och förväntad praxis, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

I ansökan kommer att ingå bland annat en samrådsredogörelse, kartor och fotomontage, koordinater och en miljökonsekvensbeskrivning för vardera område.

– Det här är en omfattande etablering. Och redan vid en snabb genomläsning kan vi konstatera att Holmen, trots att de sagt sig vilja lyssna på oss boende, inte tagit hänsyn varken till människor, natur eller kulturmiljöer. Man har inte heller med ett enda ord kommenterat den punktlista utifrån försiktighetsprincipen med krav på bland annat respektavstånd till bostäder som RVNO redan i våras lämnade till Holmen, säger Per-Olov Strandberg.