fbpx

Holmens ansökan nu inlämnad till länsstyrelsen

I morgon inleds det omfattande arbetet med att gå igenom Holmens ansökan, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

I fredags lämnade Holmen in sin ansökan till Länsstyrelsen i Östergötland, gällande vindkraftsetableringarna i det som från början var tre områden men nu blivit två: ”Klintaberget” med 18 verk, och ”Högsjön” med 14 verk. Allihop med en totalhöjd på 290 meter.

Så snart ansökan i sin helhet finns tillgänglig hos länsstyrelsen kommer RVNO att länka till den här från hemsidan. Det väntas ske någon gång i morgon, måndag. Då kommer Holmen enligt uppgift också att hålla en presskonferens.

– I morgon börjar det stora arbetet med att gå igenom hela ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivningarna utifrån de olika kunskapsområdena i våra expertgrupper. Inledningsvis tänker vi bland annat granska formalia kring processen så här långt. För att säkerställa att allt gjorts i enlighet med gällande lagstiftning och förväntad praxis, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

I ansökan kommer att ingå bland annat en samrådsredogörelse, kartor och fotomontage, koordinater och en miljökonsekvensbeskrivning för vardera område.

– Det här är en omfattande etablering. Och redan vid en snabb genomläsning kan vi konstatera att Holmen, trots att de sagt sig vilja lyssna på oss boende, inte tagit hänsyn varken till människor, natur eller kulturmiljöer. Man har inte heller med ett enda ord kommenterat den punktlista utifrån försiktighetsprincipen med krav på bland annat respektavstånd till bostäder som RVNO redan i våras lämnade till Holmen, säger Per-Olov Strandberg.