fbpx

Hur tänker KD värna en levande landsbygd?

Varför är inte Klintaberget med omgivningar en levande landsbygd värd att värna? Den frågan ställer RVNO till KD i Norrköping.

Kristdemokraterna i Norrköping säger sig värna om en levande landsbygd vilket klingar vackert. Men vi som bor i den idag levande landsbygden undrar vad KD Norrköping menar.

Det här är en replik i NT den 25 augusti på Kristdemokraterna i Norrköpings debattartikel (betalvägg) i samma tidning den 12 augusti:

Det ställningstagande som KD Norrköping redovisar, ligger mycket långt från det ställningstagande som återges i KD:s motion 2021/22: 4661 av Kjell-Arne Ottosson med flera som bland annat förespråkar ”ett system för kompensation för de fastighetsägare som påverkas av en vindkraftsetablering”.

KD politikerna Sjöberg, Tekmen och Lizsiderius går i sin debattartikel igenom vilka som är deras tre viktigaste politikområden. Ett av dem är att värna om landsbygden, vilket klingar vackert ”en levande landsbygd får man genom en fungerande infrastruktur, bredband och kollektivtrafik, Men även alla de företagare som finns där måste gynnas bättre”. 

Enligt KD-språk betyder det att flera företag och några tusen småhusägare i Klintabergets omgivningar måste tåla att deras fastigheter tappar i värde och att de utsätts för stora hälsorisker och förstörd närmiljö samt att företag kommer att  läggas ner om projektet genomförs.

Detta kan alla vi som bor på landet som i till exempel Simonstorp, Näkna, Ändebol eller Åby känna igen. Att KD Norrköpings inställning till Holmens vindkraftsplaner vid Klintaberget avviker från rikspolitiken är uppenbart. Ebba Busch uttalande att  ”klimatomställningen får inte komma på bekostnad av att människor lämnas med en tom plånbok, och att svenska företag slås ut. Sverige är världsledande inom klimatområdet – det kan vi fortsätta att vara utan att ekonomiskt slå ut vår egen befolkning” gäller tydligen inte i Norrköping. 

PÅ KD:s hemsida står det ”Nej till vindkraftverk i närheten av människans livsmiljö eller som skadar viktiga och känsliga naturområden. ”

Camilla Brodin KD:s miljöpolitiska talesperson säger att ”tillståndsprocessen måste effektiviseras och kortas genom exempelvis parallella processer och en skälig ersättning till berörda fastighetsägare” KD i Norrköping har tydligen en egen politisk agenda som utan förbehåll tillstyrker Holmens tillståndsansökan.

I Norrköping förespråkar KD att man skall tillstyrka Holmens vindkraftsverk i föreställningen att kommunen inte har något ansvar även om man deltar i tillståndsprojektet. Man förlitar sig helt på Länsstyrelsens svar och Sjöberg säger:” Många former av elproduktion behövs. Därför ska vi inte stoppa projektet genom att använda vårt veto utan tillåta att Länsstyrelsen gör sin miljöprövning som de gjort i andra projekt.” För kommunen handlar det inte om något ”veto”. Det handlar om att kommunen tillstyrker och aktivt deltar i beslutet. KD i Norrköping kan inte avsäga sig det ansvaret.

Under de snart två år som pågått sedan Holmens samrådsförfarande påbörjades vilar en tung, våt filt över vår levande bygd. Bara planerna i sig gör att företag är på väg att läggas ner, människor oroar sig för sjunkande fastighetspriser och ohälsa. Allt enligt vetenskapliga fakta, som också presenterats för KD under de gångna åren. L, M och SD kommer inte att tillstyrka Holmens vindkraftsprojekt vid Klintaberget.  

Det är förvånande att KD lokalt gör så, tvärtemot vad deras partikamrater och partiledare förespråkar på riksnivå och i andra kommuner. 

Så frågan till KD i Norrköping blir: Varför är inte Klintaberget med omgivningar en levande landsbygd värd att värna? Här finns flera företag och ett tusental småhusägare.

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
Catharina Roos, vice ordförande RVNO
Hans Kindstrand, juridikgruppen RVNO