Osäljbara fastigheter och omöjligt att få banklån

Anna och Janne Doggsen på Doggsen center riskerar att förlora hela sin verksamhet till följd av vindkraften.

Vindkraft var temat för dagens Morgon i P4 Östergötland, där mäklare berättar om hur hus i områden där vindkraft planeras blivit osäljbara och boende vittnar om hur bankerna inte vill bevilja lån till renoveringar med hänvisning till det förlorade fastighetsvärdet.

I dagens Morgon i P4 Östergötland lyftes frågan om storskalig vindkraft och Holmens planerade etablering i Norrköpings och Finspångs kommun utifrån bland annat fastighetsvärden och möjligheten för boende att beviljas banklån.

Exempel på boende som hamnat i kläm är Anna och Janne Doggsen med sin verksamhet Doggsen center, som nu behöver renovera bland annat sina hundstallar på gården. Men bankerna säger nej till lån.

– Vi har inget fastighetsvärde eftersom fastigheten är osäljbar och det använder man ju som grund till ett bottenlån. Och vi har kollat med tre banker, berättar Janne Doggsen i intervjun med P4 Östergötland.

Tiden sedan Holmen presenterade sina planer har präglats av ovisshet, ilska och oro.

– Det är andra året nu som vi lever i stor oro och jag kan ju säga att vi mår allt annat än bra, vi och personalen. Vi behöver ett besked. Och blir det ingen lösning måste vi lägga ner. Då är det sex personer i personalen som måste sägas upp, säger Anna Doggsen till P4 Östergötland.

Lyssna på inslaget ii P4 Östergötland. Intervju med Anna och Janne Doggsen kommer 3:34:46 in i sändningen.

Kd Finspång säger nej till Holmens vindkraftsplaner

Också kristdemokraterna i Finspång säger nu nej till Holmens planerade etablering. Med hänvisning till närboende kräver man ett säkerhetsavstånd till bostäder på tio gånger verkens höjd, vilket i praktiken omöjliggör Holmens planer.

Beskedet kom idag och så här säger Stefan Ackeryd, kd Finspång, i en intervju med Radio P4 Östergötland:

– Jag önskar att fler partier kunde ta ställning så att de boende får reda på hur deras framtid ser ut och vad de har att vänta sig.

Sedan tidigare har sverigedemokraterna sagt nej till planerna och liberalerna nej tills dess att en ny kommunal vindbruksplan finns på plats, som tar större hänsyn bland annat till boende. Socialdemokraterna uppger att man ska diskutera frågan på ett möte nästa vecka.

Lyssna på radioinslaget här.

Finspångs politiker positiva till utökat respektavstånd

För Holmens tänkta etablering med upp till 290 meter höga verk skulle ”10 H” innebära ett avstånd till bostad på som mest 2,9 kilometer.

På mötet i Finspångs kommunfullmäktige igår lades ett förslag fram om säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och närliggande bostad på minst tio gånger verkets höjd. Förslaget mottogs med intresse av de flesta partier, som nu ska diskutera frågan vidare internt.

Frågan om vindkraftetablering i kommunen behandlades vid Finspångs fullmäktigemöte igår. På mötet presenterade kristdemokraterna ett förslag om ett minimiavstånd mellan vindkraftverk och närliggande bostad på minst tio gånger verkets höjd, ”10 h”.

Inga respektavstånd i gällande lagstiftning

Förslaget mottogs positivt av de flesta partier i fullmäktige, som meddelade att de nu kommer att diskutera frågan vidare internt.

I nuvarande lagstiftning finns inga respektavstånd till bostäder när det gäller vindkraft. I stället begränsas verksplaceringen av ljudnivån, där maxgränsen för ljud vid bostad är 40 decibel. Den gränsen liksom tillförlitligheten i beräkningsmodellerna är numera dock starkt ifrågasatt.

Motion om vindbruksplan

På mötet lade liberalerna också fram en motion om att kommunen ska ta fram en vindbruksplan, inte minst med hänsyn till de närboende. Också det förslaget mottogs positivt av de flesta partier.

Även RVNO arbetat aktivt med frågan om rimliga respektavstånd till bostäder. Bland annat genom en av punkterna i den kravlista utifrån försiktighetsprincipen som ställts till Holmen.

Artikel om gårdagens fullmäktigemöte i NT (betalvägg)