fbpx

Fler svenskar negativa än positiva till vindkraft nära hemmet

Stödet för vindkraft minskar för andra året i rad. Idag är fler av svenskarna också negativa än positiva till vindkraft när bostaden. Det visar SOM-institutets senaste undersökning.

För första gången är fler svenskar negativa än positiva till vindkraft nära sin bostad. Samtidigt minskar stödet för vindkraft bland befolkningen i stort för andra året i rad. Det visar ny statistik från SOM-institutet som presenterades idag.

För första gången sedan frågan började ställas är nu en övervikt av svenskarna negativt inställda till vindkraftsetableringar i närheten av där de bor. 2021 var 40 procent ganska eller mycket negativa till detta, jämfört med 33 procent som var positiva – en helomvändning sedan detta senast mättes år 2016, när 40 procent var positiva och 28 var negativa.

De nya siffrorna är hämtade från den senaste upplagan av SOM-institutets årliga studie av svenskarnas inställning till vindkraft. Studien genomfördes mellan september och december 2021.

Andelen svenskar som vill se en fortsatt ökad satsning på vindkraft är fortfarande i majoritet, omkring 58 procent. Men stödet har minskat drastiskt de senaste två åren och inget annat energislag i undersökningen i modern tid har haft ett större tapp i opinionsstöd än vindkraften har just nu.

Hösten 2021 fanns enligt Energimyndigheten 4754 vindkraftverk i Sverige. Siffror visar också att utbyggnaden gått rekordsnabb det senaste året, från 2021 till 2022.

Studien visar också att den negativa inställningen till att satsa mer på vindkraft ökar särskilt bland boende på landsbygden.

Läs hela pressmeddelandet från Göteborgs universitet.

Här är videon från politikerdebatten i Norrköping

Reidar Svedahl (L) och Lars Stjernqvist (S) var två av politikerna som deltog i debatten.

Alla ni som missade vindkraftsdebatten med Norrköpings politiker i Hörsalen den 4 maj – nu finns den tillgänglig som video. Både i sin helhet och i en lite nedkortad version.

Onsdagen den 4 maj arrangerades RVNO:s och Bevara Kolmårdsskogens gemensamma debattkväll i Hörsalen i Norrköping. Över 150 personer fanns på plats för att lyssna på vad Norrköpings politiker hade att säga om vindkraft och de planerade etableringarna i områdena Klintaberget nära Simonstorp och Jättebergen nära Strömsfors/Krokek.

Nu finns videoinspelningen från kvällen att titta på. Den ena videon visar debatten i sin helhet, drygt två timmar lång, och den andra en nedkortad version på en timme och 15 minuter.

Du hittar den långa versionen här och den kortare versionen här.

Medborgarförslag i Norrköping om rätt till inlösen av fastigheter

Ett medborgarförslag har lämnats in till Norrköpings kommun om att fastigheter som ligger inom “10 H” från ett vindkraftverk, alltså på ett avstånd av tio gånger verkets höjd eller mindre, ska ha rätt att lösas och att regeln ska föras in i kommunens översiktsplan.

I förslaget, som lämnats in på initiativ av RVNO, står bland annat:

Ska vi enskilda ägare till ett småhus i området stillatigande finna oss i att värdet på våra fastigheter i vissa fall halveras om Holmen får tillstånd att etablera den vindindustri man planerar på Klintaberget? Vårt förslag bygger på principen 10 H. Inom ett område om tio gånger verkshöjden får Holmen (eller annan vindkraftsexploatör) lösa de fastigheter som berörs om ägaren så begär.

Vad gällerinlöseförfarandet som sådant finns utförliga regler i Miljöbalken 32 kap. Vårt medborgarförslag är att den vindkraftsexploatör som vill etablera storskalig vindkraft i kommunen skall förbinda sig att lösa de fastigheter som ligger inom en radie om 10 H (för Klintabergets del 2,9 kilometer från närmaste vindkraftverk) och att den bestämmelsen förs in i Norrköpings översiktsplan.

Ett medborgarförslag kan lämnas in av personer som är folkbokförda i kommunen. Varje förslag får bara behandla en fråga.

Även i Finspångs kommun har ett liknande medborgarförslag lämnats in. Det går att rösta på förslaget här fram till den 30 maj 2022.