fbpx

Flera av Holmens verk står för nära vägar

Säkerhetsavståndet mellan vindkraftverk och vägar i Norrköping regleras i kommunens översiktsplan.

Flera av vindkraftverken Holmen planerar nära Simonstorp i Norrköpings kommun är placerade för nära vägar. Detta i förhållande till säkerhetsavstånden som anges i kommunens översiktsplan.

I en artikel i Folkbladet från den 1 januari 2022 riktar RVNO kritik mot Holmen för att placera ett antal av de tänkta vindkraftverken alldeles för nära vägar. Och därmed inte hålla sig till de säkerhetsavstånd mellan verk och vägar som anges i vindkraftstillägget i kommunens översiktsplan.

– Om man tittar på de säkerhetsavstånd som Norrköpings kommun har sagt att det ska finnas i samband med vindbruksetableringar så innebär dessa bland annat att det ska vara 740 meter till större vägar med de höjder på vindkraftverk som Holmen söker tillstånd för. De får inte stå närmare en väg än 740 meter – och det gör de här, säger RVNO:s ordförande Per-Olov Strandberg till Folkbladet.

För bara några veckor sedan aktualitetsförklarade Norrköpings kommunfullmäktige kommunens översiktsplan. Det innebär att man gått igenom planen och sett till att de riktlinjer som finns fortfarande är relevanta.

Perstorp beslutar om nytt säkerhetsavstånd till vindkraftverk

Ett minimiavstånd till bostäder på sju gånger verkets höjd. Det beslutade Perstorps kommunfullmäktige om igår.

Kommunfullmäktige i Perstorps kommun klubbade på onsdagkvällen igenom ett beslut som innebär ett utökat säkerhetsavstånd mellan bostäder och vindkraftverk.

Det nya minimiavståndet ska vara verkens höjd gånger sju. Det innebär att ett vindkraftverk på till exempel 250 meter inte får placeras närmare än 1750 meter från en bostad.

Motionen innehöll ett yrkande om ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen, där det tidigare säkerhetsavståndet på 500 meter ändras till sju gånger verkets höjd inklusive vingen. Beslutet klubbades igenom med en majoritet på 29 röster mot 6.

Idag finns inga nationella myndighetskrav på minimiavstånd mellan bostäder och vindkraftverk. Men i takt med att verken blir allt högre har frågan aktualiserats.

– Med kommuninvånarnas bästa i fokus och i takt med att vindkraftverken blir allt högre hoppas vi nu att även politikerna i Finspång och Norrköping ska se behovet av ett uppdaterat säkerhetstänk kring avstånd mellan bostäder och vindkraftverk. Frågan är vilket parti som nu blir först med ett liknande förslag i våra kommuner, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Länkinformation: Fullmäktigeprotokoll 2021-08-25 Perstorps kommun, med motion och beslut om tillägg till översiktsplanen på sidan 8-9.