fbpx

Vem tar ansvar när bara tre av tolv verk lever upp till säkerhetskraven?

Rödmarkerade fält visar säkerhetsavstånd från vägar enligt Norrköpings kommuns översiktsplan. De gula punkterna är verkens placeringar i Holmens ansökan för Klintaberget.

Hur ser Norrköpings politiker på det faktum att bara tre av tolv vindkraftverk i Holmens ansökan för Klintaberget lever upp till kommunens krav på säkerhetsavstånd? Vem bär ansvaret för säkerheten för de som bor och vistas i området?

Den här kartan visar att bara tre av tolv vindkraftverk i Holmens ansökan för Klintaberget inte klarar de säkerhetsavstånd till vägar som Norrköpings kommun själva anger i sina styrdokument.

Enligt Norrköpings kommun ska vindkraftverk av den storleken Holmen söker tillstånd för inte stå närmare än 740 meter från större vägar. Det och andra säkerhetskrav står att läsa om i vindkraftstillägget till kommunens översiktsplan.

Några frågor till Norrköpings kommunpolitiker:

  • Hur ser ni på det faktum att de flesta av verken inte lever upp till kommunens egna krav på säkerhetsavstånd?
  • Ser de partier som hittills inte haft några invändningar mot ansökan det som rimligt att Holmen själva får avgöra hur säkerhetsbestämmelser ska redovisas och efterlevas? Oberoende av konsekvenserna de kan få för de som bor och vistas i området?

I våras aktualitetsförklarade Norrköpings kommunfullmäktige kommunens översiktsplan. Det innebär att man gått igenom planen och sett till att de krav och riktlinjer som finns fortfarande är relevanta.