fbpx

Störande ljud ett av de största miljöhoten enligt WHO

I sina senaste riktlinjer för buller tar WHO för första gången upp ljud från vindkraftverk som ett hot mot människors hälsa. Foto: Shutterstock

Världshälsoorganisationen (WHO) pekar i den senaste upplagan av Environmental Noise Guidelines for the European Region ut buller och störande ljud som ett av de största miljöhoten mot människors hälsa. Här tas för första gången också ljud från vindkraftverk upp som en störande ljudkälla.

Även lågfrekvent ljud bör undersökas

WHO menar att det behövs bättre metoder för mätning av ljud från vindkraftverk och fler studier av kopplingen mellan störande ljud och människors hälsa. Det gäller både det hörbara ljudet och det lågfrekventa pulserande infraljudet som inte uppfattas av örat men visat sig kunna kopplas till hälsoproblem som sömnstörningar, depression, tinnitus, huvudvärk, yrsel och ökad aktivering av autonoma nervsystemet.

Läs mer:

WHO

Läkartidningen