fbpx

“Vi vill att vårt företag ska kunna leva vidare”

Anna och Janne Doggsen driven Doggsencenter och är aktiva i RVNO.

Doggsencenter är ett exempel på dem som dragit nitlott i Holmens vindkraftslotteri. Vad blir konsekvenserna för oss om planerna blir verklighet?

Insändare i NT 2021-05-23 av Anna och Janne Doggsen, Doggsencenter

Vi jobbar med djur och människor liksom med flertalet myndigheter, skolor, universitet, försvaret och privata uppdragsgivare. Hundägare från hela landet kommer till oss för vår kompetens samt idyllen och läget på landet. 

Barn och ungdomar i vår rehab- och behandling får en plats på Doggsen när andra miljöer varit för påfrestande för dem med funktionsnedsättningar och högkänslighetsproblematik. Livet på landet har visat sig ha en snabb, läkande, återhämtande effekt både för våra ungdomar och för alla svårt medtagna hundar som placerats här av myndigheter. 

Sedan Holmens samrådsunderlag skickades ut har vi besökt åtskilliga vindkraftsetableringar, fotat, filmat, gjort bullermätningar, omgivningsanalyser och även intervjuat personer som bor nära industriella vindkraftsområden. 

Kontentan är att människor lider av långdragna störande byggprocesser, en förstörd livsmiljö med begränsningar till omgivningarna, konstanta störningar av buller, ljus och skuggsvep som resulterat i sömnsvårigheter, stress, ångest, fysisk och psykisk ohälsa. Antalet turbiner, avstånd, lägen och höjder var påtagliga påverkansfaktorer där avstånd inom en till sex kilometer påvisade stora svårigheter. En gemensam nämnare var också svårigheten att flytta till följd av fastigheternas värdeminskningar.

Vi vet nu att möjligheterna att driva vår verksamhet vidare med höga vindkraftverk bullrande omkring oss är uteslutet. Holmen förespråkar samexistens med oss berörda men att samexistera bygger på att alla kan existera. Hur ska detta möjliggöras när vårt koncept bygger på lugn, ro och tystnad i naturens läkande omgivningar med våra rid- och hundinterventioner som hjälpmedel i vårt behandlingsarbete?

Tiden är snart inne för er kommunpolitiker att avgöra vårt framtida öde, det går inte längre att gömma sig bakom att ”vi har ingen ansökan att ta ställning till”. Vad ser ni för lösningar för oss? Finns det en ambition till lösning? Doggsencenter ger energi men av annat slag än Holmen, en mänsklig energi som gjort livet värt att leva för många som varit hos oss.

Vi familjen Doggsen, vår personal, våra ungdomar, våra kunder och våra uppdragsgivare vill att vårt företag ska kunna leva vidare.

Familjen Doggsen

Insändaren i NT (premium)

Innan storskalig vindkraft: RVNO ställer krav utifrån försiktighetsprincipen

Villkoren som RVNO anser måste vara uppfyllda för att en vindkraftetablering ska vara godtagbar har skickats till Holmen. Foto: Shutterstock

Med utgångspunkt i försiktighetsprincipen presenterar RVNO i ett öppet brev en sammanställning av villkor som vi anser att exploatören ska uppfylla innan en etablering av storskalig vindkraft kan bli aktuell.

RVNO anser inte att Holmens planerade vindkraftsetableringar ”Skybygget”, ”Klintaberget”, ”Högsjön” och ”Skolberget” uppfyller kraven på lämplig lokalisering enligt miljöbalken. Om dessa områden ändå ska användas för industriell vindkraft ska hänsyn tas till att de ligger i en tätbefolkad och tätortsnära landsbygd med stora naturvärden, där vindkraften skulle få stor påverkan på omgivningen.

I ett öppet brev anser föreningen att en etablering i området måste uppfylla rimliga krav gällande bland annat:

  • Rättssäkerhet och säkerhet för givna åtaganden
  • Buller och ljudpåverkan
  • Lågfrekventa ljud och infraljud
  • Värdesänkning på omkringliggande fastigheter
  • Skydd av natur och biologisk mångfald
  • Säkerhetsavstånd till bostäder
  • Flyghinderbelysning och ljusföroreningars påverkan på bland annat nattaktiva djur
  • Teknisk prestanda, Maskindirektivet, märkeffekt, planerad livslängd
  • Utsläpp av CO2 och av miljögifter som Bisfenol

Vi anser att de angivna kraven ska finnas med i Holmens miljökonsekvensbeskrivning, MKB, och återges som villkor i ett eventuellt miljötillstånd, med förslag på hur uppföljning och kontroll ska gå till.

– Det här är inga orimliga krav utan tvärtom helt i linje med försiktighetsprincipen, både när det gäller påverkan på människor och deras livsmiljö, säkerhetsaspekter, djur och natur, ägande och driftansvar och rättsliga aspekter kring sådant som förlorade fastighetsvärden. Våra krav har också skickats i sin helhet till Holmen, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Kraven ska inte frita Holmen från några av de förpliktelser som i övrigt följer av Miljöbalken.

Ett liv nära vindkraft – ny videoserie från RVNO, del 1: Ellinor

Ellinor i Landsbro i Småland är en av alla de som påverkas negativt av att bo nära vindkraft.

Känslan av maktlöshet går igen hos många av de som lever med storskalig vindkraft i sin närhet. En av dem är Ellinor i Landsbro. Hör hennes historia här nedan. Fler vittnesmål kommer att presenteras löpande på RVNO:s webb och på vår Youtube-kanal.

För Ellinor, precis som för många andra, började allt med att det “damp ner ett brev” med en inbjudan till samrådsmöte. I hennes fall kom inbjudan tre dagar före mötet och ingen tid fanns att förbereda sig. Idag, ett och ett halvt år senare, snurrar sex vindkraftverk nära Ellinors hem, det närmaste 900 meter från huset.

– Vi som är drabbade får ingen hjälp. Vi har inga myndigheter på vår sida. Man känner sig väldigt maktlös och väldigt hjälplös, säger hon.

De senaste veckorna har RVNO lyssnat på och blivit djupt berörda av berättelser från människor runtom i Sverige som lever med vindkraft i sin närhet. De vi pratat med har berättat om störande ljus, buller, sömnpåverkan, oro, stress och en ofta fruktlös kamp för att bli lyssnade på.

Samtalen med de drabbade har genomförts av RVNO:s hälsogrupp bestående av Anna Doggsen, legitimerad lärare i psykologi och kurator, Yvonne Lindberg, arbetande med hälsa och friskvård, Ulla Heine, läkare specialiserad på allmänmedicin och psykiatri, och Agneta Lundén, legitimerad sjuksköterska och barnmorska.

Från och med nu kommer vi att presentera berättelserna löpande i våra sociala kanaler. Du hittar dem samlade här på vår Youtube-kanal.