Insändare och artiklar

Icke prenumeranter kanske inte kan läsa alla artiklar tyvärr.

13 oktober – Folkbladet – Så ska vi skydda oss mot vindkraften
Det finns hopp om möjlighet till kompensation för värdeförlust.  

”Vi kan av våra politiker kräva att de respekterar grundlagen om äganderätt och de regler i miljöbalken som säkerställer vår rätt att inte behöva utsättas för skadlig inverkan på vår boendemiljö. Miljöbalken reglerar hur din granne (läs idet här fallet Holmen) får använda sin mark så att verksamheten inte skadar dig, och om så sker, hur du ska kompenseras.”

12 oktober – SVT Öst – Vindkraftpark utanför Rejmyre blir inte av

10 oktober – NT – Vindkraften – Kompensera de drabbade på landsbygden
Läs hela texten här.

3 oktober – NT – Som husägare bävar jag för hösten

23 september – Folkbladet – Så är det att bo vid nära en vindkraftsindustri
Hälsogruppen inom RVNO i ett debattinlägg i Folkbladet: Stressen börjar inte när vindkraften står på plats färdigbyggd utan för många redan flera år tidigare under tillståndsprocessen. Vissa vill flytta men kan inte göra det då deras hem inte går att sälja. Ingen vill flytta till ett industriområde på landet.

18 juli – Expressen Debatt – Ni håller på att förstöra vårt vackra land med vindkraft
Det skrämmer mig att vi inte i större utsträckning ifrågasätter det allmänna mantrat att vindkraften är grön och ofarlig. Både naturen och besöksnäringen står på spel när politikerna och energibolagen nu gör oss alla till försökskaniner, skriver hotellägaren Catharina Roos.

14 juli – Folkbladet – Vind är inte en effektiv energibärare
Göran Linder (RVNO) lämnar idag sitt avslutande bidrag i den debattrunda som han och Daniel Badman har haft om vindkraftens förtjänster och tillkortakommanden. Det första inlägget publicerades 3 juni.

26 juni – SvD – Vindkraft sänker fastighetsvärden
I en ny analys visar professorerna Hans Westlund och Mats Wilhelmsson på lägre fastighets­priser i vindkraft­verkens närområden. Frågan är om inte betydligt fler markägare borde kompenseras än i dag, skriver de.

22 juni SvD – Fel att kapa den lokala makten över vindkraft
När en statlig utredning nu föreslår att begränsa det kommunala vetot kring vindkraft får deltagande demokrati och aktiva gräsrötter stå tillbaka för expertstyre. Det skriver docent Mats Nilsson, docent i miljöekonomi på Södertörns högskola.

21 juni – NT – Vändningen: Holmen minskar antalet vindkraftverk
Holmen har nu reviderat sina vindkraftplaner. Området vid Högsjön, i Igelforstrakten, har minskats till 12-15 vindkraftverk. Klintaberget och Skybygget har slagits ihop till ett mindre område, som till största delen ligger i Norrköpings kommun, utmed riksväg 55. Där planerar Holmen för 25-30 vindkraftverk.

15 juni – NT – Det finns många skäl till att säga nej
”Jag hoppas att framtida debatt kring vindkraft i vår kommun blir mer saklig” avslutar Affe Gustafsson sin debattartikel. Det hoppas vi också, säger PO Strandberg, RVNO. Läs hela svaret här.

10 juni – Folkbladet – Felaktigt och påhittat om vindkraften
Göran Linder sprider föråldrade, felaktiga och påhittade uppgifter om vindkraft. Linders påståenden om vindkraftens spridning av mikroplaster är till exempel våldsamt överdrivna, anser Daniel Badman Vd Svensk Vindenergi.

10 juni – NT – Är bisfenol A ett problem vi inte vill veta något om?
Farhågan att förestående klimatförändringar kommer att negativt påverka jordens ekosystem har fått all den uppmärksamhet som krävs för att attrahera maktintressen, affärsintressen, forsknings- och anslagsintressen. Göran Linder, RVNO.

9 juni – NT – Liberalerna vill begränsa vindkraften
Liberalerna vill starkt begränsa utbyggnaden av vindkraft i Norrköpings kommun. ”Man måste ta hänsyn till människors oro och hälsa”, säger Anita Jernberger (L).

3 juni – Folkbladet – Vindkraft kan göra Östersjön till ett dött hav –
Reidar Svedahls initiativ om ett tvåårigt moratorium, så att man hinner utreda konsekvenserna av den storskaliga vindindustrin är det första ansvarsfulla uppslaget från politiskt håll, anser Göran Linder, RVNO.

26 maj – NT – Kommunalrådet vill stoppa alla byggplaner – i två år
Vindkraften riskerar att förstöra både för miljö och människor hävdar kommunalråd Reidar Svedahl (L) och vill trycka på pausknappen för all storskalig utbyggnad, liksom för den utanför Arkö.

26 maj – NT – Här är miljardplanerna – på 190 vindkraftverk i havet
Närmare 200 vindkraftverk med en höjd på 350 meter planeras utanför Arkö i östgötaskärgården. Går allt enligt plan börjar de byggas år 2026 och kan tas i drift två år senare.

25 maj – Folkbladet Debatt – Vad kompenserar livsverk som går upp i rök?

22 maj – Folkbladet Debatt – Hade Holmen velat ha dialog hade de talat med oss

22 maj – Folkbladet -Widar Andersson: Elektricitet är välståndets och välfärdens bränsle

17 maj – Folkbladet – Svedahl: ”Stoppa allt vindkraftbygge under två år”
På hemsidan för Liberalerna Norrköping kan du läsa mer: Pausa vindkraftsbyggena!
Inför ett vindkraftsmoratorium nu! Pausa vindkraftsbyggena – för miljöns och människornas skull!

9 maj – NT Debatt – Holmen: Vi följer regler och rekommendationer
Holmen: ”Vi hoppas kunna lämna in en väl underbyggd tillståndsansökan i höst. Det är senare än tidigare kommunicerat och vi förstår att det väcker frågor. Samtidigt hoppas vi att en bra ansökan kan underlätta tillståndsprocessen, som ofta kan ta flera år. Vi är angelägna om att göra allting rätt från början för att få en så kort process som möjligt.”

8 maj – Folkbladet – Lagstiftarna måste besinna sig om vindkraften
RVNO om rättsosäkerheten i hanteringen av vindkraftsetableringar. Läs mer.

29 april – SVT – Vindkraftsparker till havs ute på samråd
Just nu är två planerade vindkraftsparker ute till havs vid Södermanlands och Östergötlands kust ute på samråd. Tillsammans beräknas parkerna kunna producera cirka 15 terawattimmar per år.

29 april – Folkbladet – Det skulle bli en dyr räkning för Holmen
När de anställda på Holmen släcker kontorslampan och går hem börjar arbetsdagen för oss i RVNO. Den extra arbetsdag som ingen av oss bett om och som inte ger någon lön.

20 april – Folkbladet – Hur många år av oviss vanmakt ska vi behöva stå ut med?
Per-Olof Strandberg och Catharina Roos, Rättvisa Vindar Norra Östergötland undrar.


20 april – NT Insändare – Ljusföroreningar – mörka områden är få och bör bevaras
RVNO:s Hälsogrupp svarar Miljöpartiets Mia Skölds artikel om att släcka ner onödig artificiell belysning i Norrköping nattetid.

20 april – Folkbladet – Kommer Holmen att följa sina egna respektavstånd?
”Holmen kan vara säkra på att motståndet mot de illa förberedda vindkraftsplanerna kommer att fortsätta och att invånarna i Finspång och Norrköping aldrig kommer att betrakta en förstörd livsmiljö som något positivt” menar insändaren Fredrik Nilsson.

17 april – Folkbladet – Om det kloka med att skövla naturen för klimatets skull
Boende, fastighetsägare, markägare och företagare i Holmens planerade vindkraftsindustri
svarar på Holmens debattartikel den 7 april.

15 april – NT Debatt – Bra att Holmen satsar på vindkraft i stället för att lobba för kärnkraft
I Miljöpartiet är man positiv till att Holmen satsar på vindkraft men negativ till placeringen.
”Det är ju inte ens nödvändigt att de placeras på Holmens egen mark. Vindkraftverk som alla andra etableringar ska placeras på de lämpligaste platserna.”

5 april – NT Insändare – Fortsätt undersök lämplig plats för vindkraftsparken
I över två decennier har Gunnar Ljunggren försvarat tjäderns urgamla rätt att existera i Sörsjön – Simonstorps-området, vilket hyser tre av de största tjäderspelen på Kolmården. Ett bevis för att skogen där är frisk.
Svar på Holmens insändare i NT den 24 mars.

5 april – NT Insändare – Vi som bor i området får betala ett högt pris
Holmen har enligt debattörerna i NT 24/3 undersökt hela sitt markinnehav från norr till söder och kommit fram till att de tre planerade områdena runt Näkna, Sörsjön, Simonstorp, Rejmyre och Högsjön är bra etableringsområden för vindkraft.

3 april – NT Insändare – Omöjligt att bygga vindkraft och göra alla nöjda
Holmens vindkraftsplaner bygger på förutsättningen att motstående intressen inte utgör något hinder för en vindkraftsetablering i en tätortsnära tättbefolkad landsbygd.
Klicka här för att läsa insändaren i sin helhet med tillstånd av insändarskribenten.

28 mars – NT Insändare – Holmen borde satsa på kärnkraft istället.
Svar på Holmens insändare i NT den 24 mars.

25 mars – Energinyheter.se – Gästartikel – Är vindkraften hållbar?
Gästskribenten Sven Olof Andersson Hederoth: ”Det krävs mycket starka gröna filter framför ögonen för att betrakta vindkraften som hållbar. Den förbrukar mer råmaterial än andra energislag och leder till energislöseri genom överföringsförluster. Framförallt straffas den av sin låga kapacitetsfaktor och verkens korta livslängd i jämförelse med till exempel vatten- och kärnkraft. Finansiellt är vindkraften behäftad med utomordentligt stora risker som kan komma att drabba svenska skattebetalare mycket hårt.”

24 mars – NT Insändare – Holmens vindkraft – en del av lösningen på klimathotet

Mars 2021 – Artikel i Advokaten – Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund Nr 2 2021
Mark- och miljödomstolarna i stöpsleven.
Regeringens förslag att ytterligare effektivisera mark- och miljödomstolarnas verksamhet innebär enligt advokat Hans Kindstrands bedömning flera komplikationer.

5 mars Folkbladet Debatt – En ros till Finspång som stoppar Holmen
En eloge till Finspångs kommunfullmäktige som antagit en ny översiktsplan – Framtid Finspång.
Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet med tillstånd av insändarskribenterna PO Strandberg och Catharina Roos.

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet den 21 januari 2021 med rubriken Mer ändamålsenliga sammansättningsregler för mark- och miljödomstolarna.

Mark- och miljödomstolarna har funnits i snart tio år, när fem mark- och miljödoms

5 mars NT Debatt – Vad innebär Finspångs nya översiktsplan?
Finspångs Översiktsplan som antogs i februari 2021 kan du studera här.

4 mars NT Debatt – SD säger nej till storskalig vindkraftspark i Finspång.

3 mars Folkbladet – Kommunen positiv men nej från Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen säger nej till vindkraft i andra delar av Kolmården, men Norrköpings kommun säger ja. Ärendet gäller en mindre etablering mellan Kvarsebo och länsgränsen som Ramström vind har ansökt om, 4 verk, 230 m höga.

19 feb Folkbladet – Väntan på Holmen lägger en död hand över bygden
Att antalet verk i den slutliga ansökan skulle bli färre än man först flaggade för var väntat. Det är en beprövad taktik från vindkraftsindustrin som lämnar boende med den bedrägliga känslan att man vunnit något. När vi i själva verket förlorat ännu mer.

17 feb NT Debatt – Vindkraften kan aldrig bli baskraft
Det är beklämmande att läsa den okunskap som vindkraftsförespråkare ger uttryck för, skriver Stefan Frick.

12 feb NT Insändare – Finns ingen hejd på vad regeringen är beredd att offra
Risken för att det värsta klimatscenariot ska besannas motiverar onekligen en strategi för att reducera de fossila utsläppen, skriver representanter för föreningen Rättvisa vindar i norra Östergötland.
Klicka här för att läsa insändaren i sin helhet med tillstånd av insändarskribenterna.

11 feb NT Debatt – Vindkraft i Holmens regi – ingen lösning
Svar på inlägg från 8 feb.

10 feb NT Debatt – Ett ja till Holmen innebär stora konsekvenser för många

8 feb NT Debatt – Miljöpartiet positivt till Holmens planer på vindkraft

29 jan SvD Debatt – ”Strategin avslöjar en omöjlig energipolitik”
Myndigheternas strategi för vindkraften gör det tydligt att dessa planer inte kommer att kunna möta de behov vi ser. Regeringen saknar en plan för energiförsörjningen, skriver Joar Forssell (L) i en replik.

28 jan SvD Debatt – Sveriges elförsörjning. ”Vi inför ny strategi för vindkrafts­utbyggnad”. Med en ny nationell strategi hoppas vi att utbyggnaden av vindkraft kan ske med förbättrad samsyn, förutsebarhet och rättssäkerhet. Det skriver Björn Risinger, Naturvård­sverket, och Robert Andrén, Energi­myndigheten.

28 jan NT Debatt – Vi måste ta vara på möjligheterna för klimatet

27 jan NT Debatt – Centern har inte tagit ställning till vindkraften
Det har uppkommit frågor huruvida Centerpartiet i Norrköping stödjer de olika åsikter om vindkraft som framförts av olika centerpartister.

22 jan Bulletin.nu – Reportage: Striden går vidare då Malung beslutar om vindkraft
Befolkningen röstade nej till vindkraft. Men kommunen säger ja. Konflikten i Malung sätter fingret på en infekterad debatt kring klimat, miljö, energi och demokrati.

20 jan NT – Insändare – Problemet förminskas och förlöjligas
Vindkraftplanerna i Simonstorp hotar företagare och spolierar ungas framtidsdrömmar i gröna miljöer, anser insändarskribenterna i sitt svar till Bengt-Erik Berglunds insändare ”Holmens planer – ett steg mot oberoende av kol och olja” i NT den 13/1 (se nedan).
Klicka här för att läsa insändaren i sin helhet med tillstånd av insändarskribenterna.

20 jan NT – Insändare – Vi behöver ert starka stöd för skogsmiljön
Representanterna för Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och Klimatgruppen i Norrköping får på nytt svar från markägare och företagare. Frågan gäller skogen och Holmens planer på en vindkraftpark i Simonstorp.

19 jan NT – Insändare – Visst vill väl centern ha en levande landsbygd?
I jakten på omställning får vi inte springa ifrån det sunda förnuftet, skriver artikelförfattaren i ett svar till Bengt-Erik Berglunds insändare ”Holmens planer – ett steg mot oberoende av kol och olja” i NT 13/1 (se nedan).
Klicka här för att läsa insändaren i sin helhet med tillstånd av insändarskribenten.

13 jan NT – Insändare – Lyssna på försvaret
Beslutsfattarna måste lyssna på försvarets varningar och stoppa utbyggnaden av vindkraft i områden som är känsliga ur försvarssynpunkt. Holmens planer på en vindkraftpark i Simonstorp är ett exempel, anser insändarskribenten.

13 jan NT – Insändare – Holmens planer – ett steg mot oberoende av kol och olja
Motståndarna till vindkraften behöver växa upp och ta ansvar genom att presentera alternativa lösningar och inte bara protestera, anser Bengt-Erik Berglund.

11 jan NT – Debattartikel – Jag tror på skogen
Energiproduktionen, i Sverige, har länge präglats av en religiös tro på den ena eller den andra lösningen.

9 jan NT – Experimentera inte med människors hälsa
Norrköpings och Finspångs kommuner är än så länge nästan ”vita fläckar” i Sveriges
vindkraftskarta. Det kan visa sig att kommuner som är långsamma i den snabba
”vindkraftsutvecklingen” har den bästa omsorgen för kommunens invånare. Vindkraftsindustri i Norrköping och Finspång riskerar att bli ett storskaligt experiment med kommuninvånarnas hälsa. Därför vädjar jag till kommunpolitiker att använda sitt veto mot detta projekt.
Ulla Heine, legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin och psykiatri, Finspång
Klicka här för att läsa insändaren i sin helhet med tillstånd av insändarskribenten.

8 jan NT – Nytt företag vill etablera vindkraftverk
Företaget Eolus Vind AB tittar på ett område i närheten av Rejmyre för etablering av tolv vindkraftverk.

6 jan 2021 Folkbladet – Följ pengarna för att hitta vindkraftens vinnare

2 jan 2021 NT – Hållbart eller ohållbart?
Just nu mullrar det ute på landsbygden då mål nr 7 (Agenda 2030), hållbar energi som innefattar bland annat industriell vindkraft går emot bland annat mål nr 3 som vill säkerställa och främja hälsa och välbefinnande för människor i alla åldrar. 

2020

29 dec Bulletin – Fasta priskontrakt för vindkraft hotar det svenska elsystemet
De närmsta åren kommer väldigt mycket vindkraft att installeras i Sverige. Men för att locka till sig investerare krävs det kontrakt som låser elpriset. Svenska kraftnät ser med oro på hur den utvecklingen hotar försörjningstryggheten i det svenska elsystemet. “Man kan säga att vindkraften på det sättet ”kannibaliserar” på den andra energiproduktionen”, säger en hög chef på Svenska kraftnät.

24 dec NT – Insändare: Behövs det ett veto från försvarsmakten?

24 dec NT – Därför säger L nej till planerna

18 dec NT – Insändare: Stoppa utbyggnaden av vindkraften

17 dec NT – Insändare: Visst krävs det modiga beslut av våra politiker, men viktigare känns det faktiskt att de tar genomtänkta och för oss medborgare kloka beslut.
Det finns en anledning till att vi etablerat våra företag på landet, våra kunder kommer till oss just därför att vi är belägna med naturen inpå knuten, skriver debattörerna.

17 dec DN – ”Därför ska vi omfamna mörkret”
DN uppmärksammar i en stor artikel det växande problemet med ljusföroreningar

Forskare varnar för att ljuset som lyser upp stadshimlen har skadliga effekter på djur och ekosystem. Även människors hälsa påverkas av artificiellt ljus, men det finns några enkla sätt att skydda sig.

16 dec NT – Insändare: Värna kommunernas inflytande i vindkraftsfrågor
Regeringen vill avskaffa kommunernas möjlighet att säga nej till vindkraft. Vi är starkt kritiska till att regeringen just när det gäller vindkraften försöker försvaga människors rätt till inflytande över sin närmiljö, säger insändarna.

10 dec NT – Insändare: Vindkraftverk är en industriell verksamhet
Holmens planer på att anlägga en vindkraftsindustri i norra delen av kommunen har fullt förståeligt väckt bestörtning och starka känslor bland de boende i området.

4 dec Expressen Debatt – Var ska elen komma ifrån, har regeringen tänkt?

30 nov ATL, Lantbrukets affärstidning. Mer vindkraft löser inga problem
Nätverket Vindkraftens Klimatnytta företräder vindkraftsindustrins intressen men gör det med konstiga argument som inte håller, skriver representanter från Färingstofta Norra och Föreningen Svenskt landskapsskydd.

30 nov Gefle Dagblad – Insändare: Vindkraften har utvecklats till att bli ett av de värsta hoten mot vår närmiljö och natur

29 nov Dalademokraten – Debatt: Vilseledande påstående om vindkraft

21 nov Jakt & Jägare – Vindkraft stör viltet
Bara tolv av 110 vindkraftverk uppfyllde WWF:s fyra kriterier, men sju av dessa är havsbaserade och har därför inte utvärderats ytterligare.

20 nov NT – Trots Försvarets nej: Holmen går vidare med vindkraften

20 nov NT – De vill se vindkraftverk – mitt i sin älskade natur

19 nov Europaportalen – Kommissionen vill storsatsa på energi till havs
Till 2050 vill kommissionen att energin från havsbaserad vindkraft ska 25-faldigas jämfört med i dag.

19 nov Expressen – 1 161 nya vindkraftverk i Sverige – här byggs de

19 nov NT – Beskedet: Försvaret säger nej till vindkraftsplanerna

16 nov Östersundsposten – Debatt: Replik: Vindkraft är inte lösning på klimathotet
I länken kan man följa debatten bakåt i tiden.

14 nov NT – Natur och friluftslivet får inte påverkas negativt
Debattartikel Naturskyddsföreningen Norrköping

12 nov ATL – Landsbygdens folk körs över av vindkraftsintressen

12 nov Jordbrukaren – Vindkraft i blåsväder

12 nov NT – De får avgöra: “Säger vi nej kan man inte gå vidare”
Med sitt veto kan Finspångs kommun stoppa Holmens vindkraftsprojekt. Svaret är antingen ja eller nej, inget annat.

12 nov NT – Branschen: Kommunerna kan stoppa vindkraftsplanerna
Trots att Holmens planer på de stora vindkraftparkerna är långt gångna, är det inte säkert att de blir av. “Att kommuner säger nej till vindkraft händer hela tiden”, säger Tomas Hallberg vid branschorganisationen Svensk Vindenergi.

8 nov Dalademokraten – Debatt: Dra i nödbromsen för storsatsningar på vindkraft

6 nov NT – Oron: Vårt livsverk hotas av vindkraften
Från Sandviks Gård

6 nov NT – Svaret: Vi gör det för näringslivet och jobben
Holmens svar till Sandviks Gård

5 nov NT – Oförsvarbart att lägga vindindustrin nära husen

4 nov NT – Vindkraft absolut – men var och till vilket pris

3 nov NT – Enda förnybara med vindkraftverk är vinden som blåser

2 nov NT – Byggplanerna väcker oro: “Jag tror inte vi kan bo kvar”

30 okt NT – En fråga om mycket mer än bara vindkraft

29 okt Folkbladet – Föreningen rättvisa vindar vill stoppa etableringen

27 okt NT – Bygg inte vindkraftverk i sårbar natur

26 okt – Energinyheter – Varför vill alla politiker ha vindkraft?

23 okt NT – Ingen park – snarare skövlad natur

23 okt NT – Mäklaren befarar prisras efter vindkraftsbeskedet

23 okt Folkbladet – Vill vi ha Eiffeltorn i Igelfors och Grytgöl?

21 okt NT – Han vill inte att jätteprojektet blir av: “Katastrof”

21 okt NT – Boendes oro: Husvärdet halveras över en natt

21 okt NT – De kan bli omringade i vindkraftsparken

21 okt NT – Holmen mötte både åsikter och oro från boende

5 okt NT – Tyst zon förstörs av vindkraftspark

4 maj NT – Vårda Norrköpings värde utan vindkraft

25 sep Folkbladet – Bygg inte vindkraft för nära Sörsjön och Rodga

25 sep Folkbladet – Svårt som närboende att bemöta Holmens resurser

18 jan NT – Ett gigantiskt slöseri med skattemedel