fbpx

Finspångs politiker positiva till utökat respektavstånd

För Holmens tänkta etablering med upp till 290 meter höga verk skulle “10 H” innebära ett avstånd till bostad på som mest 2,9 kilometer.

På mötet i Finspångs kommunfullmäktige igår lades ett förslag fram om säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och närliggande bostad på minst tio gånger verkets höjd. Förslaget mottogs med intresse av de flesta partier, som nu ska diskutera frågan vidare internt.

Frågan om vindkraftetablering i kommunen behandlades vid Finspångs fullmäktigemöte igår. På mötet presenterade kristdemokraterna ett förslag om ett minimiavstånd mellan vindkraftverk och närliggande bostad på minst tio gånger verkets höjd, “10 h”.

Inga respektavstånd i gällande lagstiftning

Förslaget mottogs positivt av de flesta partier i fullmäktige, som meddelade att de nu kommer att diskutera frågan vidare internt.

I nuvarande lagstiftning finns inga respektavstånd till bostäder när det gäller vindkraft. I stället begränsas verksplaceringen av ljudnivån, där maxgränsen för ljud vid bostad är 40 decibel. Den gränsen liksom tillförlitligheten i beräkningsmodellerna är numera dock starkt ifrågasatt.

Motion om vindbruksplan

På mötet lade liberalerna också fram en motion om att kommunen ska ta fram en vindbruksplan, inte minst med hänsyn till de närboende. Också det förslaget mottogs positivt av de flesta partier.

Även RVNO arbetat aktivt med frågan om rimliga respektavstånd till bostäder. Bland annat genom en av punkterna i den kravlista utifrån försiktighetsprincipen som ställts till Holmen.

Artikel om gårdagens fullmäktigemöte i NT (betalvägg)