fbpx

Liberalerna i Finspång vill se ett stopp för all vindkraft

I en debattartikel i dagens Folkbladet skriver liberalerna i Finspång att man vill se ett stopp för all utbyggnad av vindkraft i kommunen tills dess att en ny vindbruksplan antagits av kommunfullmäktige. En motion med samma innehåll har lämnats in till fullmäktige.

Mikael Wallin, gruppledare för liberalerna i kommunfullmäktige, och Britt-Marie Hamnevik-Söderberg, fullmäktigeledamot, skriver i debattartikeln att man nu vill se ett stopp för all storskalig vindkraft fram tills att en ny vindbruksplan finns på plats.

I debattartikeln skriver man bland annat om den påverkan industriell vindkraft får på natur, människor och besöksnäring, och att kommunen nu måste ta ett helhetsgrepp om frågan.

“Vi vill ha klara besked om hur den nya sortens höga vindkraftverk påverkar den biologiska mångfalden, djuren och växtriket, kommuninvånarnas livsmiljöer och hälsa samt besöksnäringens verksamhet” skriver man bland annat.

Man kräver också att kommunen tar fram en ny aktuell plan i enlighet med lagen om kommunal energiplanering.

En ny vindbruksplan beräknas kunna vara på plats och antagen om ungefär ett år.

Hela debattartikeln i Folkbladet.