fbpx

Ersättningsfrågan och medborgarperspektivet avgörande för Norrköpings nej till vindkraft

Sophia Jarl, M Norrköping, som nu tagit över det politiska styret i kommunen tillsammans med L och KD.

Förlorade fastighetsvärden och de närboendes perspektiv blev avgörande när den nya kommunledningen sa nej till Holmens vindkraftsplaner. Nu vill partierna M, L och KD att kommunen går i täten för ny fossilfri energiproduktion.

Dagen efter beskedet att man kommer att säga nej till Holmens vindkraftsplaner utvecklar partierna i den nya ledningen i Norrköping hur man resonerat. I ett PM skriver de bland annat:

De senaste årens omfattande projektering av vindkraftsetableringar runt om i Sverige synliggör att frågan om ersättning till fastighetsägare och företagare som riskerar negativa effekter måste hanteras på nationell nivå. Sverige behöver öka sin energiproduktion men det är orimligt att enskilda medborgare eller företag lider ekonomisk skada i samband med vindkraftsetableringar.

De skriver vidare:

Det finns en stor oro bland de boende i närområdet hur framtidens anläggning med mycket höga vindkraftverk kommer att påverka dem i deras vardag. Det är en oro som beslutsfattare ska ta hänsyn till – antingen genom att vidta åtgärder som minskar oron eller helt avstå från det som oroar.

På sin Facebook-sida skriver Sophia Jarl, M Norrköping:

Det här är svår balansgång i en tid där hela Sverige lider av energibrist. Men samtidigt också lätt när både företag och privata fastigheter på platsen för etableringen riskerar att trängas undan.

Reidar Svedahl, L, var tidigt ute i sitt ställningstagande mot Holmens planer.

I samband med beskedet om ett nej till Holmens etablering meddelade den nya kommunledningen också att man nu vill gå i täten för ny lokal, fossilfri energiproduktion. Reidar Svedahl, L Norrköping, som tidigt tog ställning mot Holmens planer skriver på sin Facebook-sida:

Dagens besked var tydligt nej till deras ansökan. Samtidigt som vi både i konstruktiva samtal med Holmen har sagt att mycket och pålitlig fossilfri el är viktigt för Norrköping och att vi gärna tillsammans med dom går i spetsen för att tillsammans med dom få små men effektiva SMR ( reaktorer inte större än en stadsbuss som ersätter många hundra vindsnurror) i vår kommun.

Norrköping lägger veto mot vindkraft vid Klintaberget

Dagens beslut innebär att hela Holmens vindkraftsprojekt i norra Östergötland, från början med 77 verk, nu faller.

Idag kom beslutet att Norrköpings kommun kommer att avstyrka Holmens ansökan om en storskalig vindkraftsetablering vid Klintaberget. Det innebär att hela det ursprungliga projektet nu faller och inga av verken byggs varken i Finspång eller Norrköping.

Idag meddelade den nya politiska ledningen, M, KD och L, i Norrköpings kommun att man inte tänker tillstyrka Holmens planer på en storskalig vindkraftsetablering vid Klintaberget i norra Östergötland. Beslutet presenterades vid en presskonferens strax före lunch.

“Det är ansvarsfullt att redan nu skicka en tydlig signal till Holmen och till länsstyrelsen, att detta är den politiska viljan från kommunledningen i Norrköping. Det är av respekt för alla inblandade”, skriver kommunstyrelsen i ett uttalande i samband med presskonferensen.

Man skriver också att Holmen ska få ta del av underlaget som beslutet grundar sig på och att länsstyrelsen inte ska behöva lägga mer tid på en ansökan som kommer att stoppas.

– Som ordförande i RVNO ser jag med stor tillfredsställelse att vårt demokratiska system fungerar. Jag är enormt glad över det här beskedet, säger Per-Olov Strandberg, ordförande i föreningen.

RVNO bildades strax efter att Holmen presenterades sina planer på vindkraft i norra Östergötland, totalt 77 verk i tre olika områden i Finspångs kommun och Norrköpings kommun. Sedan dess har föreningen arbetat intensivt tillsammans på många fronter.

– RVNO är en förening som har små ekonomiska resurser, men som genom sina medlemmar besitter stor kompetens inom olika områden. Holmens i praktiken obegränsade ekonomiska resurser och närhet till politiken räckte inte till. Våra nu folkvalda politiker har förstått vilka skador en storskalig vindkraftsetablering i vårt närområde skulle orsaka för oss boende, för småföretag och för värdefull natur. Den självklara konsekvensen är att kommunen inte kommer att tillstyrka projektet. Jag konstaterar att vi har VUNNIT, säger Per-Olov Strandberg.

Holmens projekt har kantats av illa genomtänkta beslut och bristande hänsyn till både närboendes boendemiljö och fastighetsvärden, företagande och stora naturvärden.

– Under det senast året har jag varit övertygad om att projektet är så illa tänkt, att det omöjligen kunde genomföras. Jag är glad över att det fallit redan på det första hindret – en utebliven kommunal tillstyrkan. Det innebär att en långdragen administrativ process hos länsstyrelsen och hos domstolar om övriga hinder mot etableringen inte behövs, säger Per-Olov Strandberg.