fbpx

Norrköping lägger veto mot vindkraft vid Klintaberget

Dagens beslut innebär att hela Holmens vindkraftsprojekt i norra Östergötland, från början med 77 verk, nu faller.

Idag kom beslutet att Norrköpings kommun kommer att avstyrka Holmens ansökan om en storskalig vindkraftsetablering vid Klintaberget. Det innebär att hela det ursprungliga projektet nu faller och inga av verken byggs varken i Finspång eller Norrköping.

Idag meddelade den nya politiska ledningen, M, KD och L, i Norrköpings kommun att man inte tänker tillstyrka Holmens planer på en storskalig vindkraftsetablering vid Klintaberget i norra Östergötland. Beslutet presenterades vid en presskonferens strax före lunch.

“Det är ansvarsfullt att redan nu skicka en tydlig signal till Holmen och till länsstyrelsen, att detta är den politiska viljan från kommunledningen i Norrköping. Det är av respekt för alla inblandade”, skriver kommunstyrelsen i ett uttalande i samband med presskonferensen.

Man skriver också att Holmen ska få ta del av underlaget som beslutet grundar sig på och att länsstyrelsen inte ska behöva lägga mer tid på en ansökan som kommer att stoppas.

– Som ordförande i RVNO ser jag med stor tillfredsställelse att vårt demokratiska system fungerar. Jag är enormt glad över det här beskedet, säger Per-Olov Strandberg, ordförande i föreningen.

RVNO bildades strax efter att Holmen presenterades sina planer på vindkraft i norra Östergötland, totalt 77 verk i tre olika områden i Finspångs kommun och Norrköpings kommun. Sedan dess har föreningen arbetat intensivt tillsammans på många fronter.

– RVNO är en förening som har små ekonomiska resurser, men som genom sina medlemmar besitter stor kompetens inom olika områden. Holmens i praktiken obegränsade ekonomiska resurser och närhet till politiken räckte inte till. Våra nu folkvalda politiker har förstått vilka skador en storskalig vindkraftsetablering i vårt närområde skulle orsaka för oss boende, för småföretag och för värdefull natur. Den självklara konsekvensen är att kommunen inte kommer att tillstyrka projektet. Jag konstaterar att vi har VUNNIT, säger Per-Olov Strandberg.

Holmens projekt har kantats av illa genomtänkta beslut och bristande hänsyn till både närboendes boendemiljö och fastighetsvärden, företagande och stora naturvärden.

– Under det senast året har jag varit övertygad om att projektet är så illa tänkt, att det omöjligen kunde genomföras. Jag är glad över att det fallit redan på det första hindret – en utebliven kommunal tillstyrkan. Det innebär att en långdragen administrativ process hos länsstyrelsen och hos domstolar om övriga hinder mot etableringen inte behövs, säger Per-Olov Strandberg.