fbpx

Ersättningsfrågan och medborgarperspektivet avgörande för Norrköpings nej till vindkraft

Sophia Jarl, M Norrköping, som nu tagit över det politiska styret i kommunen tillsammans med L och KD.

Förlorade fastighetsvärden och de närboendes perspektiv blev avgörande när den nya kommunledningen sa nej till Holmens vindkraftsplaner. Nu vill partierna M, L och KD att kommunen går i täten för ny fossilfri energiproduktion.

Dagen efter beskedet att man kommer att säga nej till Holmens vindkraftsplaner utvecklar partierna i den nya ledningen i Norrköping hur man resonerat. I ett PM skriver de bland annat:

De senaste årens omfattande projektering av vindkraftsetableringar runt om i Sverige synliggör att frågan om ersättning till fastighetsägare och företagare som riskerar negativa effekter måste hanteras på nationell nivå. Sverige behöver öka sin energiproduktion men det är orimligt att enskilda medborgare eller företag lider ekonomisk skada i samband med vindkraftsetableringar.

De skriver vidare:

Det finns en stor oro bland de boende i närområdet hur framtidens anläggning med mycket höga vindkraftverk kommer att påverka dem i deras vardag. Det är en oro som beslutsfattare ska ta hänsyn till – antingen genom att vidta åtgärder som minskar oron eller helt avstå från det som oroar.

På sin Facebook-sida skriver Sophia Jarl, M Norrköping:

Det här är svår balansgång i en tid där hela Sverige lider av energibrist. Men samtidigt också lätt när både företag och privata fastigheter på platsen för etableringen riskerar att trängas undan.

Reidar Svedahl, L, var tidigt ute i sitt ställningstagande mot Holmens planer.

I samband med beskedet om ett nej till Holmens etablering meddelade den nya kommunledningen också att man nu vill gå i täten för ny lokal, fossilfri energiproduktion. Reidar Svedahl, L Norrköping, som tidigt tog ställning mot Holmens planer skriver på sin Facebook-sida:

Dagens besked var tydligt nej till deras ansökan. Samtidigt som vi både i konstruktiva samtal med Holmen har sagt att mycket och pålitlig fossilfri el är viktigt för Norrköping och att vi gärna tillsammans med dom går i spetsen för att tillsammans med dom få små men effektiva SMR ( reaktorer inte större än en stadsbuss som ersätter många hundra vindsnurror) i vår kommun.