Ett liv nära vindkraft, del 2: Elisabeth

Elisabeth Norman i Eret i södra Dalarna, har sedan 2012 levt med vindkraft nära sitt hem och påverkats på flera sätt.

RVNO presenterar här den andra videon i serien med människor runtom i Sverige som berättar om hur det är att leva och bo med storskalig vindkraft i sin närhet. Den här gången är det Elisabeth Norman i Eret utanför Garpenberg i Dalarna som berättar. Se hela videon på Youtube.

Elisabeth Norman har haft vindkraftverk i sin närhet sedan 2012. Det handlar om totalt sju verk, där det närmaste står 920 meter från hennes hus.

Hon berättar om stora problem med buller och att hon sommartid när hon vistas i trädgården och det blåser sydliga vindar, är hänvisad till den sida om huset där ljudet är mest uthärdligt. Hon beskriver det som pulserande och som när ett flygplan startar och landar. Vintertid förstärks ljudet av nedisning av rotorbladen.

– Då lät det fruktansvärt och då började folk som bor i närheten av de här sju verken att reagera, berättar hon i videon.

Elisabeth Norman berättar också om bland annat störd sömn, förhöjd puls, lågfrekvent buller som känns i magen och bröstet, blixtrande ljus och svepskuggor.

Nu planeras ytterligare 27 vindkraftverk i området, med en höjd av 280 meter.

– Det skulle innebära att vi som bor här blir helt inringade av vindkraftverk och då skulle det inte gå att bo kvar. Vi är ju inte så många som bor här och kan protestera. Det är ju en hel del nya familjer som flyttat hit, bland annat för att de vill ha närhet till naturen. Om de nya verken kommer upp kommer de familjerna flytta härifrån, säger hon.

Ny forskning: Infraljud påverkar hjärtat negativt

Höga nivåer av det ohörbara infraljudet fungerar som en störsändare mot hjärtmuskeln och hjärtats eget elsystem. Den nya kunskapen måste tas i beaktan vid all framtida vindkraftsutbyggnad, menar läkare.

Höga nivåer av infraljud påverkar hjärtfunktionen negativt. Det visar ny forskning från bland annat universitetssjukhuset i Mainz i Tyskland. Dagens mätmetoder av vindkraftsljud är otillräckliga, hänsyn måste tas också till det lågfrekventa ljudet. Det menar flera svenska läkare i en debattartikel i UNT.

Kunskapen om negativa hälsoeffekter orsakade av ljud från vindkraftverk ser helt annorlunda ut idag jämfört med för ett par år sedan. Forskare vid universitetssjukhuset Johannes Gutenberg i Mainz i Tyskland har kunnat påvisa att hög nivå av infraljud påverkar hjärtfunktionen negativt. Ett antal oberoende undersökningar runtom i världen visar på liknande resultat. Det tyska forskarlaget presenterar också rekommendationer för hur höga exponeringsnivåer som kan anses vara acceptabla.

Resultaten bör beaktas i miljölagstiftningen

Höga nivåer av det ohörbara infraljudet kan sägas fungera som en störsändare mot hjärtmuskeln och hjärtats eget elsystem. Ur ett folkhälsoperspektiv bör nuvarande mätmetoder revideras, så att hänsyn tas även till detta ljud. Det skriver bland andra Göran Holm, professor i hjärtmedicin, och Leif Lyttkens, docent och tidigare överläkare i audiologi, i en debattartikel i UNT den 14 april:

”Det duger inte att hänvisa till okunskap när utövad verksamhet visar sig vara hälsovådlig vid exempelvis ljudstörning, i all synnerhet om förhållandet är väl känt och publicerat”, skriver man bland annat.

Folkhälsa eller storskalig vindkraft?

Artikelförfattarna menar att man nu bör pausa all vidare utbyggnad och tillståndsgivning av vindkraft i Sverige, tills ett nytt regelverk finns på plats där man beaktar de olika ljudtypernas inverkan på folkhälsan.

”Folkhälsoperspektivet bör avgöra och vi kan se skadeståndskrav aktualiseras av drabbade närboende, när drift sker som överskrider gränsvärdena. Det bör vara en angelägen uppgift för berörda kommuner, att på lämpligt sätt stödja sina drabbade invånare i sådana ersättningsprocesser”, skriver debattörerna.

Hela debattartikeln på Föreningen Svenskt Landskapsskydds hemsida
Den medicinska studien från universitetet i Mainz
Läkaren Ulla Heines debattartikel om infraljud, även publicerad i NT

”Antingen känner de inte till lagstiftningen eller så bryr de sig inte”

Nu växer medvetenheten kring frågan om skador orsakade av vindkraftsetableringar. Föreningen Elgen i Aneby skickade nyligen ett brev till exploatörerna i området där man påminde om vilken lagstiftning som gäller. Samtidigt säger Holmen sig inte ha några planer på att ersätta eventuella skador om etableringen i norra Östergötland blir verklighet.

I ett brev från den ideella föreningen Elgen i Aneby till företagen Vindin Vedbo och Heidelberg Cement, som fått klartecken för exploatering av vindkraft i området, skriver boende och berörda om de rättsliga åtgärder som kan komma att bli aktuella om etableringen orsakar skada enligt Miljöbalken 32 kap. Med brevet följer tre fulltecknade namnlistor.

– Den lokalbefolkning som berörs har nu lyft blicken från tillståndsprövningen till de rättigheter och möjligheter att resa krav som följer av Miljöbalken 32 kap., säger Hans Kindstrand, advokat och medlem i juridikgruppen inom RVNO.

Holmen tänker inte ersätta värdeförlust

Människor som lider skada orsakad av vindkraftsetableringar är berättigade till ersättning. Det innefattar såväl personskada som sakskada och ren förmögenhetsskada.

– I etableringarna som är aktuella i vårt område har Holmen tidigt fått frågan om hur man ställer sig till att ersätta den värdeförlust som kan drabba fastigheter i vindkraftens påverkansområde. Svaret har varit tydligt, det tänker Holmen inte göra. Vilket i sak betyder att Holmen antingen inte känner till vilken lagstiftning som gäller eller att man helt enkelt inte bryr sig. Det kan finnas anledning att påminna verksamhetsutövaren både i Aneby och här om innehållet i den lagstiftning som gäller, säger Hans Kindstrand.

Till hösten planerar RVNO en utbildningsdag för advokater, biträdande jurister, fastighetsvärderare, fastighetsmäklare och andra som i sin verksamhet hanterar frågor om konkreta skador i vindindistrins närområde. Håll utkik här på hemsidan för mer information!

Läs föreningen Elgens brev till Vindin Vedbo här