Högsjön

Föreningen har låtit en oberoende konsult göra en analys av samrådsunderlaget. Resultatet visas i dokumentet nedan (147 sidor).

Teknisk analys av vindkraftsstation Högsjön, Finspångs kommun, jämte bullerberäkning
Bertil Persson, civ.ing., tekn. Lic., tekn. Dr, docent byggnadsmaterial, vindkraftanalytiker.