fbpx

Högsjön (ej aktuellt)

Verksplacering, 14 st, enligt ansökan oktober 2021 .
Ansökan tillbakadragen i maj 2022.

Av Länsstyrelsen registrerad och sekretessbehandlad ansökan

Via denna länk till Länsstyrelsen kan du ladda ner alla dokument som omfattar Holmens ansökan för Högsjön. Filerna finns tillgängliga till och med den 10 december.


Oktober 2021 – länk till Holmens hemsida med kartor, miljökonsekvensbeskrivning och själva ansökan.

Föreningen har låtit en oberoende konsult göra en analys av samrådsunderlaget 2020. Resultatet visas i dokumentet nedan (147 sidor).

Teknisk analys av vindkraftsstation Högsjön, Finspångs kommun, jämte bullerberäkning
Bertil Persson, civ.ing., tekn. Lic., tekn. Dr, docent byggnadsmaterial, vindkraftanalytiker.