fbpx

Skybygget (ej aktuellt)

I den ansökan Holmen lämnat in i oktober 2021 är Skybygget inte längre aktuellt.

Föreningen har låtit en oberoende konsult göra en analys av samrådsunderlaget 2020, som du kan ladda ner och läsa i lugn och ro.

Teknisk analys av vindkraftstation Skybygget, Norrköpings kn, bullerberäkning samt bildanalys.
Bertil Persson, civ.ing., tekn. Lic., tekn. Dr, docent byggnadsmaterial, vindkraftanalytiker.

Bildmontage Skybygget

Ett bildmontage är en bild tagen från en exakt position och med stipulerad brännvidd. I denna bild monteras (i detta fallet) ett vindkraftverk av planerad storlek in för att visuellt ge en uppfattning om framtida utseende.

Näkna
Sörsjöns Camping & Friluftsområde
Rodga by
Rodga Säteri