fbpx

Välbesökt årsmöte

Ett 40-tal personer kom på RVNO:s årsmöte den 24 mars. Efter trevligt umgänge, korvgrillning och fika utomhus var det dags för ordinarie mötesförhandlingar inne på Rejmyre Folkets Hus.

Verksamhetsåret 2023-2024 innebar bland annat fortsatt arbete i föreningens arbetsgrupper, information och samverksprojekt med andra föreningar och arbete genom Rättvisa vindar projektgrupp, RVP, ett samverkansprojekt med Rättvisa vindar vid Regna, RVVR, kring Finspångs kommuns arbete med ett nytt tematiskt tillägg om vindkraft.

Årsmötet leddes av Sophia Jarl, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. På plats fanns också representanter för föreningen Rädda Uknadalen, som berättade om sitt arbete, och från RVVR.

Årsmötet kunde fastställa verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, godkänna balans- och resultaträkning och ge ansvarsfrihet åt styrelsen. Anna Doggsen återinvaldes in i en i övrigt oförändrad styrelse. Per-Olov Strandberg valdes om som föreningens ordförande.

Tack alla som kom på årsmötet och till alla som stöttar föreningen genom medlemsskap och på andra sätt!

För dig som vill bli medlem i RVNO:
Medlemsavgiften är 100 kronor och betalas enkelt med Swish: 123 2107670 eller via bankgiro: 5602-4177. Ange namn, telefonnummer och e-postadress.

Lyckat årsmöte i Rejmyre Folkets Hus

Ett intensivt verksamhetsår är till ända och RVNO riktar nu fokus på 2023-2024.

Runt trettio personer kom på RVNO:s årsmöte i Rejmyre Folkets Hus den 26 mars. På programmet stod korvgrillning och fika följt av ordinarie mötesförhandlingar.

Efter korvgrillning, fika och trevligt umgänge hölls de ordinarie mötesförhandlingarna. Ett bildspel visades, som sammanfattade en del av det föreningens arbetsgrupper hunnit med under 2022 inom områden som djur och natur, teknik och vetenskap, juridik, hälsa, politik och företagande samt kommunikation. Stort fokus under året låg på frågor kring vindkraftens påverkan på fastighetsvärden, inventeringar av djurliv och aktiviteter inför valet i september.

Efter fastställande av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2022 och godkännande av balans- och resultaträkning beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen räkenskapsåret 2022. Årsmötet fastställde medlemsavgiften till noll kronor för befintliga medlemmar och 100 kronor för nya medlemmar. Därefter fastställdes verksamhetsplan och budget för 2023.

Fem av styrelsens ledamöter valdes om för nya perioder om ett eller två år. Per-Olov Strandberg valdes om som ordförande på ytterligare ett år. RVNO:s styrelse består nu av tolv personer.

Tack till alla som kom på årsmötet och som stöttar föreningen genom medlemsskap och på andra sätt!

För dig som vill bli medlem i RVNO:
Medlemsavgiften är 100 kronor och betalas enkelt med Swish: 123 2107670 eller via bankgiro: 5602-4177. Ange namn, telefonnummer och e-postadress.