fbpx

Slutreplik av RVNO i Expressen

Catharina Roos, vice ordförande i RVNO, svarar Lorentz Tovatt, miljöpartiet, på dagens Expressen Debatt.

Catharina Roos i Expressen 30 juli 2021:

Politiker ska syssla med politik och inte ge särskilda villkor för en specifik teknik. Enögt upprepar MP sitt mantra om ofarlig och grön el som det enda alternativet för att klara den viktiga elproduktionen inför framtiden.

Politiker ska syssla med politik och inte ge särskilda villkor för en specifik teknik. Enögt upprepar MP sitt mantra om ofarlig och grön el som det enda alternativet för att klara den viktiga elproduktionen inför framtiden.

Lorentz Tovatt antyder i sin replik att havsbaserad vindkraft skulle vara bättre vilket inte heller stämmer. Farliga utsläpp av bisfenol i våra hav och vattendrag förgiftar vatten och fisk. De havsbaserade kraftverken är minst lika förstörande och hälsovådliga för människor, djur och natur som kraftverken på land.

Lorentz Tovatt antyder i sin replik att havsbaserad vindkraft skulle vara bättre vilket inte heller stämmer. Farliga utsläpp av bisfenol i våra hav och vattendrag förgiftar vatten och fisk. De havsbaserade kraftverken är minst lika förstörande och hälsovådliga för människor, djur och natur som kraftverken på land.

Tyskland, som satsat på en massiv vindkraftsutbyggnad, har nu bland de högsta elpriserna i unionen – och även bland de högsta utsläppen av koldioxid per producerad energienhet. Belgien står på tur med samma utveckling. Ett energisystem baserat på vindkraft förutsätter att man ”stödeldar” med stora mängder fossila bränslen som balanskraft. 

Storskalig vindkraftsproduktion leder därför till ökad klimatstress med ännu större risk för extremväder. Jag delar därför inte Tovatts uppfattning om att allt blir bättre bara vi omvandlar ännu mer av vårt vackra land till en industrizon.

Jag saknar svar på mina frågor som berör besöksnäringen. Det verkar som att Miljöpartiet och Tovatt anser att det är okej att den svenska turismnäringen kommer att slås ut i takt med att förutsättningarna så totalt förändras. 

Ingen betalar för att besöka vindkraftverk.

Catharina Roos, vice ordförande RVNO

“Vindkraftens Eldoradoperiod är nu”

En massiv utbyggnad av vindkraft planeras till 2040. Foto: Shutterstock.

“När någonting passar rätt i tidsandan gäller särskilda spelregler och allt går för sig” skriver Expressens ledarkolumnist Peter Santesson i en krönika.

Just nu är vindkraften inne i den del av livscykeln där den ses som lösningen på allt. Efter det väntar baksmällan och omprövningen. Det skriver Peter Santesson i sin krönika.

Han jämför med den stora utbyggnaden av vattenkraft i Sverige på 50- och 60-talet. Idag skyddas de kvarvarande outbyggda älvarna och fokus ligger på att minska miljöpåverkan från befintliga kraftverk.

Just nu är det vindkraften som har sin Eldoradoperiod, skriver Santesson. Och för att nå regeringens mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 planeras en massiv utbyggnad. Som räkneexempel nämner han att det för de båda industriprojekten Hybrit och H2 Green Steel skulle krävas vindkraftverk på en yta lika stor som Blekinge län.

“Framtidsvisionen är så bisarr att det är svårt att tro att den kommer bli verklighet. Även den här entusiasmperioden kommer att ta slut.” skriver Peter Santesson.

Läs hela krönikan i Expressen

RVNO debatterar vindkraft i riksmedia

Frågan om den storskaliga vindkraftens negativa effekter debatteras allt flitigare. Och RVNO deltar på många fronter. Senast på Expressen Debatt, där Catharina Roos skriver om konsekvenserna av en industriell utbyggnad och får svar av miljöpartiets energipolitiska talesperson.

Den industriella utbyggnaden av vindkraft i Sverige ifrågasätts allt mer och kraven ökar på djupare konsekvensanalys, ansvar hos exploatörerna och hänsyn till människor som drabbas. RVNO deltar aktivt i debatten, bland annat genom att skriva tidningsartiklar.

Nyligen genom en debattserie i Folkbladet, mellan RVNO:s Göran Linder och Daniel Badmanvd för Svensk Vindenergi. Och senast på Expressen Debatt, där RVNO:s vice ordförande Catharina Roos skriver om den påverkan en industriell utbyggnad riskerar att få för både människor, natur, djur och besöksnäringen på landsbygden. Och får svar av miljöpartiets miljö- och energipolitiska talesperson Lorentz Tovatt.