fbpx

Docent i miljömedicin: Använd försiktighetsprincipen när det gäller mikroplaster i vindkraftverk

Ingen kan med säkerhet säga hur mycket Bisfenol A som sprids genom erosion från vindkraftsblad. Mer kunskapsunderlag behövs.

“Då ingen idag säkert vet om eller hur mycket mikroplaster som sprids från vindkraftverken eller om Bisfenol A kan frisättas från mikroplasterna och tas upp av fiskar, djur och människor bör vi tills vidare använda oss av försiktighetsprincipen och invänta mera kunskap innan flera verk i dessa material installeras.”

Det skriver Helen Karlsson, docent i miljömedicin vid Linköpings universitet, i en debattartikel i dagens NT.

Läs hela debattartikeln här.

Vindkraftens påverkan på vilt studeras i svensk-norskt samarbete

Älg, varg och järv i områden med vindkraftverk kommer att följas med hjälp av gps.
Foto: Shutterstock

Hur vindkraftverk påverkar älg och annat vilt ska nu studeras som en del i det svensk-norska samarbetet Grensevilt 2 som syftar till att bättre samordna förvaltningen av vilt i gränstrakterna.

I studien kommer rörelsemönster hos älg, järv och varg i områden med vindkraftverk att följas via gps. Det ska ge svar på hur den accelererande vindkraftsutbyggnaden påverkar beteendet hos viltpopulationer och vilka konsekvenser det får för viltförvaltningen.

– Dessutom vill vi undersöka hur en utbyggnad av vindkraft påverkar jakten på älg samt jägarnas inställning till utbyggnad av vindkraft genom att genomföra intervjuer med jägare, säger Camilla Wikenros, forskare på SLU.

Studien genomförs av bland andra Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Høgskolen i Innlandet (INN) och länsstyrelserna i Dalarna och Värmland. Kunskaperna kommer att samlas i en gemensam, gränsöverskridande portal.

Läs mer:

SLU