fbpx

Inför valet den 11 september: Kom och träffa RVNO!

Som boende i norra Östergötland kan du komma att påverkas av storskalig vindkraft. Vilket ansvar har politikerna? Inför valet kommer RVNO att finns på plats i flera av berörda områdena för att informera. Håll koll på var och välkommen förbi och prata med oss!

Inför valet vill RVNO ge dig möjlighet att skaffa kunskap, ställa frågor och kräva svar av politikerna om den planerade vindkraften. Under de närmaste veckorna delar vi ut broschyrer och finnas på plats bland annat i Simonstorp och Åby.

Inför valet den 11 september kan det vara värdefullt för dig som väljare att känna till hur storskalig vindkraft kan komma att påverka dig och ditt boende. Läs gärna mer om det här på vår hemsida.

Med start torsdagen den 11 augusti kommer RVNO att dela ut broschyrer i områdena Simonstorp, Näkna, Kalbo och Bränntorp. Informationen berör dig som bor i närheten av de planerade vindkraftsetableringarna i norra Östergötland. I broschyren svarar också politikerna själva på frågan om hur de ställer sig till storskalig vindkraft i kommunen.

I materialet finns också en karta över de tolv verken i Holmens ansökan och deras placering i förhållande till vägar, utifrån de säkerhetsavstånd som finns i Norrköpings kommuns översiktsplan. Kartan visar att alla verk utom tre står för nära vägar.

Säkerhetsavstånd från vägar enligt Norrköpings kommuns översiktsplan, i förhållande till verksplaceringarna i Holmens projektområde Klintaberget.

RVNO planerar också en rad andra aktiviteter inför valet. Först ut är en träff i parken i Simonstorp lördagen den 13 augusti kl: 12.30-14.00. Representanter för föreningen kommer då att finnas på plats med informationsmaterial. Välkommen förbi och prata med oss eller ställ frågor.

Våra närmaste planerade aktiviteter:

• Från torsdagen den 11 augusti och framåt: Utdelning broschyrer i Simonstorp, Näkna, Kalbo och Bränntorp

• Lördagen den 13 augusti kl: 12.30-14.00: Träffa RVNO i parken i Simonstorp

• Torsdag-fredag 25-26 augusti kl: 16-18: Träffa RVNO utanför Coop i Åby

Håll koll på vår hemsida och sociala medier för fler aktiviteter och datum!