fbpx

Här är videon från politikerdebatten i Norrköping

Reidar Svedahl (L) och Lars Stjernqvist (S) var två av politikerna som deltog i debatten.

Alla ni som missade vindkraftsdebatten med Norrköpings politiker i Hörsalen den 4 maj – nu finns den tillgänglig som video. Både i sin helhet och i en lite nedkortad version.

Onsdagen den 4 maj arrangerades RVNO:s och Bevara Kolmårdsskogens gemensamma debattkväll i Hörsalen i Norrköping. Över 150 personer fanns på plats för att lyssna på vad Norrköpings politiker hade att säga om vindkraft och de planerade etableringarna i områdena Klintaberget nära Simonstorp och Jättebergen nära Strömsfors/Krokek.

Nu finns videoinspelningen från kvällen att titta på. Den ena videon visar debatten i sin helhet, drygt två timmar lång, och den andra en nedkortad version på en timme och 15 minuter.

Du hittar den långa versionen här och den kortare versionen här.

Vem har skapat problemen och vem ska bära konsekvenserna?

I dagens NT svarar Hans Kindstrand på Lars Stjernkvists krönika från den 13 maj där den tidigare ordföranden i Norrköpings kommunstyrelse menar att kommuner som säger nej till vindkraft bör ha ett ansvar att ta fram alternativ.

”Den som har makten att stoppa ett projekt måste ha en skyldighet att möjliggöra andra satsningar på förnybar energi” skriver Lars Stjernkvist, socialdemokrat och tidigare kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, bland annat i sin krönika i NT den 13 maj.

Så här svarar Hans Kindstrand, RVNO, i en replik i dagens tidning:

Vem har skapat de akuta problem med energiförsörjningen som just nu plågar vårt samhälle?

Vem ska bära konsekvenserna? 

Lars Stjernkvist slutsats: ”Återigen, jag tycker det kommunala vetot ska vara kvar. Men det måste kombineras med ett tydligt ansvar för att ta fram alternativ. Den som har makten att stoppa ett projekt måste ha en skyldighet att möjliggöra andra satsningar på förnybar energi.”

Är det här en rimlig ståndpunkt? Svaret är nej.

Det grundläggande problem som Lars Stjernkvist utgår från, är den belägenhet som Sverige befinner sig i idag – där energiförsörjningen inte är säkerställd. Det problemet har skapats av politiska beslut som statsledningen är ansvarig för. För ett drygt år sedan skrevs regeringen genom MP en debattartikel i Dagens Industri (Di 21/12 2020) med rubriken ”Så ska förnybart fasa ut även kärnkraften”. Den krissituation som vi idag befinner oss i är med andra ord resultatet av politiska beslut som regeringspartierna S och MP har ansvaret för. Nu ska det problemet lösas genom satsning på storskalig vindkraft.

Det här innehåller två svårigheter. 

Tekniskt kommer det inte att fungera. Det är en tråkig sak för samhället när elen på ett mer eller mindre planerat sätt stängs av när det inte blåser. Det skapar stora problem för såväl hushåll som för företag. Men problemet är värre än så.

Kommunerna ska enligt Stjernkvist ta ”ett tydligt ansvar” för den tråkiga situation som statsledningen skapat. Det låter ju bra. Men vem ska konsekvenserna av det ansvar som Stjernkvist vill lägga på kommunerna? 

De problem som en vindkraftetablering skapar i sin omgivning är idag väl kända. Närboende drabbas av sömnsvårigheter och psykisk ohälsa. Man kan tycka att självmord är en privat sak men om orsaken är psykisk ohälsa skapad av vindindustrin, är ståndpunkten inte lika självklar. 

Att värdet på småhus i vindkraftens omgivning halveras är naturligtvis tråkigt men varför ska småhusägare ta ansvar för att möjliggöra ”satsningen på förnybar energi”?

Jag får inte detta att gå ihop med de värden som är grundläggande i ett civiliserat rättssamhälle. Det grundläggande problemet är en energipolitik som utgår från önsketänkande och bristande insikter i hur man bygger en bra energiförsörjning. Energiförsörjning är ett tekniskt problem – inte ett politiskt. Politiken ska ta ansvar för de konsekvenser som tekniken orsakar. Så sker inte idag.

Länsstyrelsen har avskrivit ärendet om ansökan för Högsjön

Nu har Länsstyrelsen i Östergötland avskrivit ärendet som gäller Holmens tillståndsansökan för etablering av vindkraft i området Högsjön i Finspångs kommun. Beslutet meddelades den 10 maj.

I tisdags kom beskedet från Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Östergötland, den myndighet som ansvarat för tillståndsansökan, att man avskriver ärendet gällande Holmens ansökan om att få uppföra och driva en gruppstation för vindkraftverk på fastigheten Regna-Högsjöfall 2:7.

Holmen lämnade in sin ansökan den 22 oktober 2021. Sedan dess har Finspångs kommun meddelat att en majoritet av partierna ställer sig negativa till ansökan och att man kommer att använda sig av det kommunala vetot när Länsstyrelsen skickar ut sin begäran om tillstyrkan.

Den 5 maj 2022 lämnade Holmen in en skrivelse till Länsstyrelsen där man återkallar ansökan i sin helhet för de delar som gäller Finspångs kommun. Det innebär förutom Högsjön också de verk i etableringen Klintaberget som är placerade i Finspångs kommun.