fbpx

Avsiktsförklaringen nu registrerad hos Länsstyrelsen

Kommunens meddelande om att man tänker säga nej till vindkraft vid Klintaberget har registrerat hos Länsstyrelsen.

Norrköpings avsiktsförklaring om att använda det kommunala vetot mot en eventuell ansökan om vindkraft vid Klintaberget finns nu registrerad hos Länsstyrelsen.

Beslutet om avsiktsförklaringen fattades av Norrköpings kommunfullmäktige i slutet av november 2022. De styrande partierna M, L och KD med stöd av SD röstade för ett veto medan S, C, V och MP var emot.

Ytterligare en handling gällande vindkraft vid Klintaberget har diarieförts hos myndigheten. Det gäller Holmens vindmätningsmast som legat i området i väntan på montage. Enligt Länsstyrelsen handlingar har masten nu återförvisats till kommunen.

Formellt nej till Holmens vindkraftsplaner vid Klintaberget

Norrköpings kommunfullmäktige beslutade idag om en avsiktsförklaring om veto mot vindkraft vid Klintaberget.

För en stund sedan kom beskedet att kommunfullmäktige i Norrköping röstat för den avsiktsförklaringen som säger att man kommer att använda det kommunala vetot mot Holmens ansökan om vindkraft i Klintaberget.

Avsiktsförklaringen om vetot innebär att det inte längre borde vara aktuellt för Holmen att gå vidare med sin ansökan.

På plats i Norrköping för att lyssna till beskedet fanns flera representanter för RVNO.

– Beskedet bör vara en tydlig signal för Holmen om att det nu är dags att helt lägga ner planerna på vindkraft i norra Östergötland. Norrköpings kommun har gjort klart att man inte kommer att tillstyrka en ansökan och då finns ingen anledning att lägga ner ytterligare tid och resurser, varken för Holmen eller Länsstyrelsen. För att inte tala om den börda som lyfts från de boende, som nu äntligen kan andas ut. En bättre julklapp går knappt att få, säger Catharina Roos, vice ordförande i RVNO.

Det som ursprungligen var planerat att bli 77 verk, i både Norrköpings och Finspångs kommun, är nu nere på noll. Tidigare i år meddelade Finspångs att man tänker säga nej till den del av etableringen som ligger i Finspång. Det resulterade i att Holmen drog tillbaka delar av ansökan. Efter dagens besked bör detsamma vara att vänta för Klintaberget.

– Vi i RVNO riktar ett stort tack till Norrköpings kommunledning för att man tagit initiativ till och drivit igenom avsiktsförklaringen, säger Catharina Roos.

Sex av sju valdistrikt röstade mot vindkraft

Bland valdistrikten i norra delen av Norrköpings kommun röstade väljare i hög grad på de partier som tydligt motsatt sig storskalig vindkraft.

Sex av sju valdistrikt i norra delen av Norrköpings kommun har i högre grad än kommungenomsnittet röstat på partier i kommunalvalet som tydligt motsätter sig en vindkraftsetablering i Klintaberget.

Kartan ovan visar Holmens projektområdet Klintaberget i blått och de sju valdistrikt som ligger närmast området. Procentsatserna vid varje distrikt motsvarar den sammanlagda andelen väljare i respektive distrikt som röstat på något av de tre partier i fullmäktige som tydligt motsätter sig en storskalig etablering av vindkraft i Klintaberget (L, M och SD). Kartan visar också motsvarande andel för hela Norrköpings kommun.

Den inbördes röstfördelningen i de aktuella distrikten, mellan de tre partierna som sagt nej till vindkraft i Klintaberget.

– Vi kan konstatera framgången för partierna som säger nej till vindkraftverk i Klintaberget. Det kan vara en indikation på hur viktig frågan är för många i området. Från RVNO har vi riktat oss till alla partier i våra samtal och aktiviteter, och självklart pratat direkt med väljarna. Vi har fått fint gehör och ett bra mottagande för vår egen broschyr inför valet, säger Catharina Roos, vice ordförande i RVNO.