fbpx

Sex av sju valdistrikt röstade mot vindkraft

Bland valdistrikten i norra delen av Norrköpings kommun röstade väljare i hög grad på de partier som tydligt motsatt sig storskalig vindkraft.

Sex av sju valdistrikt i norra delen av Norrköpings kommun har i högre grad än kommungenomsnittet röstat på partier i kommunalvalet som tydligt motsätter sig en vindkraftsetablering i Klintaberget.

Kartan ovan visar Holmens projektområdet Klintaberget i blått och de sju valdistrikt som ligger närmast området. Procentsatserna vid varje distrikt motsvarar den sammanlagda andelen väljare i respektive distrikt som röstat på något av de tre partier i fullmäktige som tydligt motsätter sig en storskalig etablering av vindkraft i Klintaberget (L, M och SD). Kartan visar också motsvarande andel för hela Norrköpings kommun.

Den inbördes röstfördelningen i de aktuella distrikten, mellan de tre partierna som sagt nej till vindkraft i Klintaberget.

– Vi kan konstatera framgången för partierna som säger nej till vindkraftverk i Klintaberget. Det kan vara en indikation på hur viktig frågan är för många i området. Från RVNO har vi riktat oss till alla partier i våra samtal och aktiviteter, och självklart pratat direkt med väljarna. Vi har fått fint gehör och ett bra mottagande för vår egen broschyr inför valet, säger Catharina Roos, vice ordförande i RVNO.

Är Klintaberget en lämplig plats för vindkraft?

“Incitament låter ju oförargligt men vad som avses är att kommunerna ‘ska köpas’ för att inte stå i vägen för en fortsatt vindkraftsutbyggnad”. Det skriver Hans Kindstrand i ett svar på Naturskyddsföreningens debattartikel i NT.

I den här texten i NT från den 14 juli kommenterar RVNO:s Hans Kindstrand Naturskyddsföreningens debattartikel i samma tidningen från den 7 juli:

I en debattartikel (NT 7/7) anser Naturskyddsföreningen att de lokala ”incitamenten” för vindkraftsetableringar måste öka, eftersom många kommuner använder sitt veto och stoppar vindkraftens utbyggnad.

Incitament låter ju oförargligt men vad som avses är att kommunerna ”ska köpas”, för att inte stå i vägen för en fortsatt vindkraftsutbyggnad ”med full fart”.

Naturskyddsföreningen verkar av egen erfarenhet ha förstått värdet av ekonomiska ”incitament”. Entusiasmen och beskrivningen av de fördelar med fortsatt snabb utbyggnad av vindkraften som Naturskyddsföreningen ser, har nog till en del sitt ursprung i det ekonomiska utfallet ”incitamentet” för Naturskyddsföreningens egen del.

Från Staten får Naturskyddsföreningen enligt förenings årsredovisning årligen ett bidrag om drygt 85 miljoner kronor, där de myndigheter som samordnar vindkraftsutbyggnaden – dvs Naturvårdsverket och Energimyndigheten – står för en inte obetydlig del. Till detta kommer licensintäkter från ”Bra Miljöval” om ca 13 miljoner kronor per år. Vindkraftsföretagens betalningar för den licensen är inte särskilt redovisad, men torde utgöra ett betydande belopp. 

Med andra ord – Naturskyddsföreningen har starka ekonomiska” incitament” för att verka för en fortsatt vindkraftsutbyggnad ”med full fart”. Man ställer sig osökt frågan – är Naturvårdsföreningen ”köpt” av vindkraftsförespråkarna – Naturvårdsverket och Energimyndigheten?

Men Naturskyddsföreningen säger: ”Vindkraften kan dock ha påverkan på djur- och naturliv lokalt, och därför är lokaliseringen avgörande för att vindkraften ska vara hållbar”. 

De frågor som då inställer sig är: 

  • Är Holmens planerade projekt vid Klintaberget en lämplig lokalisering? 
  • Finns inom Holmens projektområde några naturvärden, där djur- och naturliv hotas?

Hans Kindstrand, juristgruppen RVNO

Holmens reviderade ansökan för Klintaberget finns nu tillgänglig

Projektområdet Klintaberget med de 12 vindkraftverken som är aktuella idag. Klicka på länken nedan för mer information och exakta verksplaceringar.

Nu har den reviderade ansökan gällande Klintaberget inkommit till Länsstyrelsen. Ansökan innehåller förändringar i antalet verk, flyttade verk, nya vägdragningar och nya beräkningar för ljus, ljud och skuggor. Materialet finns att ta del av via den här länken.

Via länkan hittar du de aktuella handlingar för Holmens ansökan med undantag för viss information som är sekretessreglerad enligt artskyddsförordningen.

Holmens underlag är reviderat efter att de verk som var placerade i Finspångs kommun flyttats eller tagits bort. I det nya projektområdet har totalt fem verk fått nya placeringar. Nya vägdragningar har tillkommit och nya beräkningar gjorts för påverkan av ljud, ljus och skuggor.

– Vi uppmanar alla som bor nära projektområdet att granska handlingarna utifrån sitt perspektiv och kontrollera om något förändrats till det sämre. Det går bra att höra av sig till oss i RVNO om man upptäcker något. Ju fler ögon som granskar desto bättre, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Med så stora förändringar i ansökan och den påverkan det kan få för boende och företag menar RVNO att det är omöjligt att fortsätta den nuvarande processen, där Norrköpings kommun just nu ska fatta beslut i frågan om den så kallade kompletteringsremissen. Det enda rimliga är att en ny bedömning görs utifrån den reviderade ansökan.

Nedladdningslänken ovan är tillgänglig till den 2022-07-23. Efter det kan du kontakta oss så kan vi hjälpa dig att ta fram filerna.