fbpx

Dagens beslut i KF: Ingen vindkraft vid Klintaberget

Kommunfullmäktige i Norrköping röstade idag för att lägga veto mot vindkraft i Klintaberget. Det efter att förslaget om återremiss röstats ner.

Med siffrorna 45 mot 40 röstade kommunfullmäktige i Norrköping idag om att avstyrka Holmens vindkraftsansökan för Klintaberget.

Vid ett tidigare KF-sammanträde i slutet av mars lades ett förslag fram om att återremittera veto-ärendet i väntan på att den statliga incitamentsutredningen om vindkraft skulle bli klar. Men förslaget röstades ned och nu är det alltså klart att det inte blir någon vindkraft vid Klintaberget.

Återremiss om vindkraftsveto i Norrköping

Beslutet att avstyrka Holmens ansökan skjuts upp i väntan på den nya statliga utredningen.

Trots att en majoritet var för att avstyrka Holmens ansökan om vindkraft vid Klintaberget beslutade Norrköpings kommunfullmäktige att återremittera ärendet i väntan på den statliga incitamentsutredningen om vindkraft.

Vid sitt sammanträde den 27 mars beslutade Norrköpings kommunfullmäktige att återremittera frågan om veto mot Holmens ansökan. Yrkandet kom från (S) och motiverades med att man vill invänta och analysera den statliga incitamentsutredningen som ska läggas fram i dagarna och som väntas innehålla förslag på ersättning till kommuner och närboende vid vindkraftsetableringar.

En majoritet av KF-ledamöterna röstade för att avstyrka ansökan men trots det blev det alltså en återremiss. Hur och när en återremiss kan bli aktuell regleras i kommunallagen. Minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna måste då ställa sig bakom yrkandet.

Avsiktsförklaringen nu registrerad hos Länsstyrelsen

Kommunens meddelande om att man tänker säga nej till vindkraft vid Klintaberget har registrerat hos Länsstyrelsen.

Norrköpings avsiktsförklaring om att använda det kommunala vetot mot en eventuell ansökan om vindkraft vid Klintaberget finns nu registrerad hos Länsstyrelsen.

Beslutet om avsiktsförklaringen fattades av Norrköpings kommunfullmäktige i slutet av november 2022. De styrande partierna M, L och KD med stöd av SD röstade för ett veto medan S, C, V och MP var emot.

Ytterligare en handling gällande vindkraft vid Klintaberget har diarieförts hos myndigheten. Det gäller Holmens vindmätningsmast som legat i området i väntan på montage. Enligt Länsstyrelsen handlingar har masten nu återförvisats till kommunen.