fbpx

Återremiss om vindkraftsveto i Norrköping

Beslutet att avstyrka Holmens ansökan skjuts upp i väntan på den nya statliga utredningen.

Trots att en majoritet var för att avstyrka Holmens ansökan om vindkraft vid Klintaberget beslutade Norrköpings kommunfullmäktige att återremittera ärendet i väntan på den statliga incitamentsutredningen om vindkraft.

Vid sitt sammanträde den 27 mars beslutade Norrköpings kommunfullmäktige att återremittera frågan om veto mot Holmens ansökan. Yrkandet kom från (S) och motiverades med att man vill invänta och analysera den statliga incitamentsutredningen som ska läggas fram i dagarna och som väntas innehålla förslag på ersättning till kommuner och närboende vid vindkraftsetableringar.

En majoritet av KF-ledamöterna röstade för att avstyrka ansökan men trots det blev det alltså en återremiss. Hur och när en återremiss kan bli aktuell regleras i kommunallagen. Minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna måste då ställa sig bakom yrkandet.