fbpx

Länkar

Artportalen – här kan du själv lägga in observationer

Arbetsmiljöverket – Vindkraft

Boverket

Energimyndigheten

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Holmen

Motvind Sverige

Naturvårdsverket

Norrköpingskartan – Norrköpings karttjänst

Riksantikvarieämbetet

Svenska Kraftnät – Transmissionsnätskarta och Kontrollrummet

Transportstyrelsen

Vattenfall – frågor och svar om landbaserad vindkraft

Vetenskapsradion Nyheter – Samling av Vetenskapsradions program som handlar om det svenska elnätet, vindkraft och den nya vågen av elektrifiering.

Vindbrukskollen – karttjänst från Energimyndigheten

Vindkraftsprojekt i Östergötland (samrådsdokument från Holmens hemsida)

Wind-Watch – amerikansk organisation som arbetar för att rädda landsbygden och vilda platser från oaktsam industriell utveckling av vindkraft.

Ödeshög – Rättvis vind – Här finns massor av erfarenhet

Östgötakartan – Samlad kartinformation från de olika verksamhetsområdena på Länsstyrelsen Östergötland.