fbpx

Formellt nej till Holmens vindkraftsplaner vid Klintaberget

Norrköpings kommunfullmäktige beslutade idag om en avsiktsförklaring om veto mot vindkraft vid Klintaberget.

För en stund sedan kom beskedet att kommunfullmäktige i Norrköping röstat för den avsiktsförklaringen som säger att man kommer att använda det kommunala vetot mot Holmens ansökan om vindkraft i Klintaberget.

Avsiktsförklaringen om vetot innebär att det inte längre borde vara aktuellt för Holmen att gå vidare med sin ansökan.

På plats i Norrköping för att lyssna till beskedet fanns flera representanter för RVNO.

– Beskedet bör vara en tydlig signal för Holmen om att det nu är dags att helt lägga ner planerna på vindkraft i norra Östergötland. Norrköpings kommun har gjort klart att man inte kommer att tillstyrka en ansökan och då finns ingen anledning att lägga ner ytterligare tid och resurser, varken för Holmen eller Länsstyrelsen. För att inte tala om den börda som lyfts från de boende, som nu äntligen kan andas ut. En bättre julklapp går knappt att få, säger Catharina Roos, vice ordförande i RVNO.

Det som ursprungligen var planerat att bli 77 verk, i både Norrköpings och Finspångs kommun, är nu nere på noll. Tidigare i år meddelade Finspångs att man tänker säga nej till den del av etableringen som ligger i Finspång. Det resulterade i att Holmen drog tillbaka delar av ansökan. Efter dagens besked bör detsamma vara att vänta för Klintaberget.

– Vi i RVNO riktar ett stort tack till Norrköpings kommunledning för att man tagit initiativ till och drivit igenom avsiktsförklaringen, säger Catharina Roos.

Frågan om vindkraftsveto upp i Norrköpings fullmäktige

Måndag den 28/11 fattar Norrköpings kommunfullmäktige beslut om en avsiktsförklaring om ett kommunalt veto mot Holmens eventuella vindkraftsansökan i Klintaberget. Det nuvarande styret, i form av L, M och KD med stöd av SD, vill se ett veto medan S, C, V och MP är emot.

Beslutet på måndag gäller huruvida fullmäktige formellt ska deklarera att man kommer att säga nej till en eventuell ansökan om vindkraft i Klintaberget. I beslutsunderlaget står bland annat:

De i det tematiska tillägget för vindkraft utpekade prioriterade områdena, utredningsområdena och olämpliga områdena i översiktsplanen är i behov av en översyn. Dessutom har tillägget inte beaktat konsekvenserna av så höga vindkraftverk, 290 meter, som planeras.

Ärendet har tidigare varit uppe i Norrköpings kommunstyrelse. Där röstade de styrande partierna L, M och KD med stöd av SD för ett veto medan oppositionen, S, C, V och MP, reserverade sig och ställde sig bakom Olle Vikmång (S) yrkande om att låta Länsstyrelsen pröva ansökan.

Källa: Folkbladet