fbpx

Den biologiska mångfalden lika viktig som klimatet

Fallna träd i skogen skapar värdefulla livsmiljöer för insekter och ökar den biologiska mångfalden.

Vi måste se på den biologiska mångfalden som en lika viktig faktor för en hållbar framtid som klimatet. Det menar forskaren och före detta vindkraftsutredaren Ulf Svensson i en debattartikel i DN, och hänvisar till en ny tung vetenskaplig studie på området.

“Klimatomställningen måste vara hållbar i mer än ett avseende annars missar vi helt de övergripande målen – en hållbar värld och en hållbar framtid.” Det skriver Ulf Svensson, civilekonom och forskare, som tidigare arbetat med att utreda storskalig utbyggnad av vindkraft med fokus mot transporter och logistik, i en debattartikel i lördagens DN.

Ulf Svensson hänvisar till den nyligen publicerade studien Time to integrate global climate change and biodiversity science-policy agendas, som uppmanar till samsyn mellan de två områdena och menar att vi i Sverige genom att vikta klimatmålen tyngre än andra miljömål, inte minst i tillståndsprocesser för storskalig vindkraft, under många år rört oss bort ifrån många av de inhemska miljömålen. Något som på sikt hotar hela omställningen.

“Frågan är akut och borde finnas med som central fråga i den kommande valrörelsen. Frågan är vad politiker och forskare har att säga om dessa nya fakta” skriver han bland annat i debattartikeln.

Ulf Svenssons debattartikel i DN (betalvägg)