fbpx

Liberalerna i Norrköping säger nej till Holmens planerade vindkraftparker

Idag kom beskedet att liberalerna säger nej till Holmens planerade vindkraftparker i kommunen. Partiet menar att alla utom sju verk är olämpliga.

– Vi ser hur oron tär på människor, därför vill vi ge ett tidigt besked om vårt ingångsläge i de fortsatta förhandlingarna. Det säger Reidar Svedahl (L), kommunalråd, och Anita Jernberger (L), ordförande i regionens beredning för folkhälsa.

I ett pressmeddelande skriver liberalerna att de för alla markägares skull vill ge tydliga signaler och vara konsekventa.

– Vi har varit med och pekat ut lämpliga vindkraftsområden, då står vi för det. Men vårt ingångsvärde är alltså en mycket begränsad anläggning, betydligt mindre än den som Holmen visat upp, säger Reidar Svedahl.

Anita Jernberger skulle personligen helst se att projektet inte alls blir av.

– Alla liberaler tycker inte helt lika i den här frågan. Själv skulle jag helst vilja avslå hela projektet, säger hon. Men nu har vi enats om vägen framåt. När vi försöker hitta en gemensam hållning med Kvartetten och övriga partier kommer liberalerna säga nej till Holmens stora vindkraftspark.

Rättvisa Vindar Norra Östergötland välkomnar liberalernas ställningstagande.

– Det är ett mycket glädjande besked från liberalerna. Vi i RVNO hoppas att fler partier ser hur förödande detta förslag är för ett av Östergötlands viktigaste rekreations- och naturområden och följer liberalernas exempel, säger Per-Olov Strandberg, ordförande i RVNO.

Hela pressmeddelandet:

Markägare om Holmens vindkraftsplaner: Ett dråpslag!

Kommer verksamheten att överleva? Kan vi bo kvar? Vad händer med kommande generationer? Det är några av frågorna lokala markägare nu ställer sig.

Förödande för verksamheten. Så kan lokala markägares farhågor inför Holmens planerade vindkraftsetableringar sammanfattas. Hälften av de tillfrågade säger sig ha inget eller mycket lite förtroende för Holmen och nio av tio vill inte sälja avverkad skog till företaget i framtiden. Det visar RVNO:s nyligen genomförda enkät.

Markägare nära de planerade vindkraftsbyggena Klintaberget, Skybygget och Högsjön ser i hög grad projektet som ett hot mot verksamhetens existens. Flera anger att de inte kommer att kunna bo kvar om planerna blir verklighet. Många menar också att det skulle bli svårt eller omöjligt för kommande generationer att ta över.

– Tanken var att barnen skulle ärva gården men om detta blir verklighet är den inget att ha, svarar en markägare.

Ett livsverk som hotas

Catharina Roos, ansvarig för företagarfrågor inom RVNO, konstaterar att hotet om storskalig vindkraft ställer markägare inför svåra beslut.

– Man ställer sig frågor om överlevnad i det industriprojekt man ser framför sig. Generationsfrågan är lika betungande då man ser sitt livsverk eller arv, många gånger sedan flera generationer, hotas eller rent av förstöras, säger hon.

Nio av tio tillfrågade i enkäten anger att de inte kommer att sälja avverkad skog till Holmen i framtiden. Ännu fler, 95 procent, svarar ”ja, mycket” på frågan om planerna påverkar deras förtroende för Holmen. Hälften säger sig nu ha ”mycket litet” eller ”inget förtroende alls”.

Vem ersätter skador och förluster?

Ytterligare källa till oro är frågor kring ekonomi och vad som händer med markvärdet, vem som ersätter skador och förluster vid eventuell försäljning, direkta skador på skog och mark, djurliv och miljöförstöring.

På sina marker har de flesta tillfrågade observerat sällsynta och hotade djurarter och växter. Som ugglor, tjäder, orre, ormvråk, duvhök, havsörn, fladdermöss, lodjur, kronhjort, utter, många sorters fjärilar och insekter, orkidéer, tibast och kulturväxter av olika slag.

För mer information om enkäten, kontakta foretagare@rvno.se

Stor oro bland lokala företagare inför Holmens vindkraftsplaner

På landsbygden finns små, medelstora och stora företag som alla hjälper till att få kugghjulen att snurra. Hotet om en storskalig vindkraftsetablering skapar mycket oro och ilska. Foto: Shutterstock
Oron och ilskan är stor bland lokala företag inför Holmens planerade vindkraftsetableringar i norra Östergötland. Det visar en enkät som RVNO nyligen genomfört bland företagare i områdena. En etablering skulle vara förödande även för nyföretagandet, menar Catharina Roos, ansvarig för företagarfrågor inom föreningen.

Holmens planer på att bygga 77 vindkraftverk väcker oro och ilska bland företagare i de aktuella etableringsområdena i och runt Simonstorp, Igelfors och Grytgöl. Det visar RVNO:s nyligen genomförda enkät.

Av de företagare som svarat anger nära 95 procent att de känner mycket oro och tveksamheter inför projektet. Lika många, 95 procent, svarar “nej, inte alls” på frågan om de skulle känna förtroende för Holmen om projektet fullföljdes. Nära 90 procent anger att de är ”mycket negativa” till vindkraftsprojektet.

Förlorade kunder och förstörelse av unika miljöer

På frågan om vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser man befarar att en etablering skulle få nämns förstörelse av unika miljöer, förlorade kunder, minskad tillväxt, arbetsmiljöproblem till följd av störande ljud och avfolkning av hela bygder.

– Bland små och medelstora företag finns redan nu en stor oro inför framtiden oavsett om vindkraftsprojektet blir av eller inte. Som företagare måste man i god tid planera sin verksamhet och vem vågar satsa fullt ut med ett sådant hot hängande över sig? Många funderar också på om nästa generation ens kommer att vilja bo kvar, säger Catharina Roos, ansvarig för företagarfrågor inom RVNO.

Låg andel nyföretagare redan ett problem

Företagen som deltagit i enkäten återfinns inom en rad olika verksamheter såsom närturism, lantbruk, fastigheter, odling, hälsa, bemanning och hotell- och konferens.

– Både Norrköpings och Finspångs kommun ligger idag under medelvärdet i Sverige gällande nyföretagande. I och med Holmens planer riskerar vi en ytterligare drastisk minskning av nyföretagande och ungas möjligheter att starta företag och försörja sig i våra kommuner, säger Catharina Roos.

Är du företagare men ännu inte medlem i Företagarna RVNO? Välkommen att gå med! Mer information på https://rvno.se/kontakt/