fbpx

Liberalerna i Norrköping säger nej till Holmens planerade vindkraftparker

Idag kom beskedet att liberalerna säger nej till Holmens planerade vindkraftparker i kommunen. Partiet menar att alla utom sju verk är olämpliga.

– Vi ser hur oron tär på människor, därför vill vi ge ett tidigt besked om vårt ingångsläge i de fortsatta förhandlingarna. Det säger Reidar Svedahl (L), kommunalråd, och Anita Jernberger (L), ordförande i regionens beredning för folkhälsa.

I ett pressmeddelande skriver liberalerna att de för alla markägares skull vill ge tydliga signaler och vara konsekventa.

– Vi har varit med och pekat ut lämpliga vindkraftsområden, då står vi för det. Men vårt ingångsvärde är alltså en mycket begränsad anläggning, betydligt mindre än den som Holmen visat upp, säger Reidar Svedahl.

Anita Jernberger skulle personligen helst se att projektet inte alls blir av.

– Alla liberaler tycker inte helt lika i den här frågan. Själv skulle jag helst vilja avslå hela projektet, säger hon. Men nu har vi enats om vägen framåt. När vi försöker hitta en gemensam hållning med Kvartetten och övriga partier kommer liberalerna säga nej till Holmens stora vindkraftspark.

Rättvisa Vindar Norra Östergötland välkomnar liberalernas ställningstagande.

– Det är ett mycket glädjande besked från liberalerna. Vi i RVNO hoppas att fler partier ser hur förödande detta förslag är för ett av Östergötlands viktigaste rekreations- och naturområden och följer liberalernas exempel, säger Per-Olov Strandberg, ordförande i RVNO.

Hela pressmeddelandet: