RVNO pratade vindkraft med KD:s Ebba Busch

Delar av RVNO:s styrelse fanns på plats på Vikbolandet för att träffa KD:s partiledare Ebba Busch.

I dag träffade några av medlemmarna ur RVNO:s styrelse Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, som besökte Östra Husby på Vikbolandet. Tema för samtalet var vindkraft.

Samtalet med Ebba Busch handlade om vindkraft och om Holmens planerade etablering. RVNO fick chans att berätta om nuvarande situation och om hur boende drabbas. På plats på Vikbolandet fanns även P4 Östergötland, DN och tidningen Jordbrukaren, som alla var intresserade av att höra vad RVNO hade att säga.

Besöket i Östergötland var Ebba Busch inledning på valåret. Syftet var att träffa väljare i form av inte minst företagare och lantbrukare för att lyssna in och diskutera utmaningarna med att leva och driva verksamhet på landsbygden.

Dags att inse det omöjliga med vindkraftsprojektet

Holmen fortsätter att driva processen framåt och därmed slösa med Länsstyrelsens resurser.

För drygt ett år sedan presenterade Holmen sina planer på hur de vill ordna en större vinst till sina aktieägare på de närboendes bekostnad. 77 vindkraftverk, större än vad som någonsin byggts, skulle stå på plats inom ett par år i Kolmårdsskogarna var budskapet.

Inom RVNO såg vi snabbt hur många misstag man gjort. När det gäller såväl naturvärden och djurliv som säkerhet och hänsyn till människor. Man kunde fråga sig om Holmen överhuvudtaget varit ute i sina egna skogar.


Sedan dess har ansökan skjutits upp i flera omgångar och omfattningen minskats. Till slut lämnades en ansökan in för områdena ”Högsjön” i Finspångs kommun och ”Klintaberget”, med hälften av verken i Finspång och hälften i Norrköpings kommun.


Totalt består ansökningarna av 32 vindkraftverk. Planerna kommer aldrig att bli verklighet i sin nuvarande utformning då Finspångs politiker agerat snabbt efter att ansökan blivit offentlig. Politikerna har tagit ett mycket klokt beslut att värna alla de positiva värden som finns i Finspångs kommun. Politikerna i alla partier förutom Vänsterpartiet har valt att säga ja till biologisk mångfald, höga naturvärden och landsbygdsbefolkningen. Ett beslut vi alla är mycket tacksamma för.


Tyvärr inser inte Holmen det omöjliga i projektet utan fortsätter att driva processen framåt och slösar därmed på Länsstyrelsens resurser då de måste fortsätta handlägga projektet trots att det är givet att etableringarna kommer att få ett mycket tydligt nej från Finspångs kommun. Självklart kommer även RVNO att fortsätta arbetet med att inventera fåglar, undersöka naturvärden och samla in fakta kring påverkan på människor från vindkraftsetableringar till dess Holmen drar tillbaka sin ansökan.


Även i Norrköpings kommun är det enda rimliga beskedet till Holmens etablering ett tydligt nej. Ett beslut som underlättas av att kommunfullmäktige vid förra sammanträdet aktualitetsförklarade kommunens översiktsplan. Det innebär att man gått igenom planen och sett till att de riktlinjer som finns fortfarande är relevanta.


I översiktsplanen finns ett tillägg för vindkraft som förutom kartor med prioriterade områden för vindkraft innehåller riktlinjer och regler som ska följas vid alla etableringar. Dessa har kommit till för att säkerställa att en samexistens är möjlig mellan en vindkraftsexploatör och natur, djur och människor som bor och vistas i området. Det handlar om sådant som rimliga säkerhetsavstånd och hänsyn till naturvärden och friluftsområden.


Holmens ansökan följer inte översiktsplanens riktlinjer för åtta av de planerade nio vindkraftverken. Beslutet att använda det kommunala vetot borde därmed vara enkelt för politikerna i Norrköpings kommunfullmäktige. För inte kan man väl i ena stunden rösta ja till regler och riktlinjer och i nästa stund strunta i dem? I alla fall inte om man vill behålla förtroendet från sina kommuninvånare.

Rättvisa vindar norra Östergötland
Insändare i NT 2022-01-05

Kd i Norrköping följer inte partilinjen på riksnivå

I NT den 20 december skriver Eva-Britt Sjöberg att Kristdemokraterna i Norrköping förbehållslöst kommer att ställa sig positiva till Holmens vindkraftsetablering i Klintaberget. En linje som går tvärs emot partilinjen på riksnivå.

Det här är ett insändarsvar på den här debattartikeln i NT från 2021-12-20.

Kommunens roll är att ange om markanvändningen är rätt utifrån kommunens översiktsplaner. Så långt har Eva-Britt Sjöberg rätt. Tyvärr har hon inte läst och tagit till sig om de säkerhetsavstånd som anges i översiktsplanen utan sviker de som bor och verkar i eller i närheten av det planerade vindindustriområdet.

Som skäl till att lägga sig platt för Holmen anger Eva-Britt Sjöberg höga elpriser, och hon känner en tacksamhet gentemot Holmens vilja att bidra till ett ökat utbud av fossilfri elproduktion. Hade Eva-Britt Sjöberg varit lite mer påläst hade hon till exempel känt till att Holmen är ett av de företag som släpper ut mest koldioxid i Norrköpings kommun (NT den 11/12) med över 9000 ton koldioxid/år. Fossilfriheten för Norrköping skulle öka mer om Holmen investerade i åtgärder för att reducera sina koldioxidutsläpp än att investera i vindkraft. En sådan investering skulle dessutom ge effekt betydligt snabbare. Greenwashing brukar det kallas när man investerar i något som ser ut att göra verksamheten mer miljövänlig utan att för den delen göra någon egentlig nytta för verksamhetens miljöavtryck.

Hur påverkas då de höga elpriserna av nio vindkraftverk varav två står utanför prioriterat område? Ja, när det blåser så sjunker redan låga elenergipriser medan för kalla, vindstilla dagar, som den senaste veckan, får vi med Kristdemokraternas politik fortsatt räkna med höga elpriser. Vindkraften tränger undan investeringar i planerbar elproduktion som vi och, framförallt, basindustrin så väl behöver i södra Sverige (SKGS) .

Holmen är även en av Östergötlands absolut största förbrukare av el. Investerar Holmen sina pengar i Braviken istället för i vindkraft så är jag övertygad om att stora mängder el kan sparas i Bravikens produktionsprocess och Bravikens konkurrenskraft skulle samtidigt stärkas. En reducerad elenergiförbrukning är alltid mer miljövänlig än nya elproduktionsanläggningar.

Eva-Britt Sjöberg hade kunnat välja att inte späda på människors oro genom att stå upp för de kommunala beslut som fattats om säkerhetsavstånd till bostäder, vägar och platser där människor vistas. Hade hon valt att ställa krav på Holmen om energibesparingar och fossilfrihet så hade hon dessutom kunnat nå sitt mål om en ökad fossilfrihet i Norrköpings kommun. Istället väljer Eva-Britt Sjöberg att svika landsbygdsbefolkningen och skjuta över allt ansvar på Länsstyrelsen där beslutet kommer att tas först om flera år. Samtidigt som en av Norrköpings största utsläppskällor för koldioxid, Holmen, får fortsätta utan utsläppsminskningar. Jag hade förväntat mig betydligt mer av en ledande politiker i en stad av Norrköpings storlek.

Fredrik