fbpx

Nu finns veckobreven samlade på vår webb

Aktivt vänteläge är kanske vad som bäst beskriver situationen just nu, i väntan på Holmens nästa steg och i ett läge där Finspångs kommun ställt sig negativa till etableringsplanerna.

Nu finns RVNO:s alla veckobrev samlade på vår webb. Veckobrevet har skickats ut varje fredag sedan i början av december 2020, med uppehåll bara under sommaren. Sedan starten har det hunnit bli 39 stycken.

RVNO:s medlemmar får veckobreven som mejl varje fredag. I breven berättar vi om vad som hänt den senaste tiden och om lite av allt det föreningen jobbat med under veckan.

I det senaste brevet blickar vi ut till angränsande områden och skriver om Stena Renewables planerade etablering i bland annat Mörtsjö. Förra veckan gick samrådstiden ut för den etableringen och RVNO fanns bland de som lämnade in synpunkter. Nyligen meddelade också Örebro kommun i ett remissyttrande att man ställer sig negativ till Mörtsjö-etableringen.

I det senaste veckobrevet påminner vi också om att alla som lämnat samrådssynpunkter på Holmens etableringar “Klintaberget” och “Högsjön” kan kontrollera att synpunkterna finns med i ansökningshandlingarna och att Holmen svarat på dem på ett tillfredställande sätt i sin samrådsredogörelse. Du hittar länk till alla dokument uppe till höger på RVNO:s startsida.

Arbetet fortsätter – hjälp oss granska ansökan!

Vi är glada och tacksamma över de partier i Finspång och Norrköping som sagt nej till Holmens etablering. Nu fortsätter arbetet tills ansökan dras tillbaka eller avstyrks genom det kommunala vetot i båda kommunerna. Och nu behöver vi din hjälp att granska ansökningshandlingarna!

Pressmeddelande RVNO 2021-11-18

Glada besked förra veckan när det stod klart att nästan alla partier i Finspångs kommun säger nej till Holmens vindkraftsplaner som de ser ut i den aktuella ansökan. I Norrköpings kommun har hittills några partier sagt nej men ingen majoritet finns.

– Utgångspunkt för RVNO:s arbete har hela tiden varit att etableringen och storskaligheten i projektet är oförenligt med hänsyn till människor, natur och en levande landsbygd. Så länge Holmens planer ligger kvar fortsätter också vårt arbete, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Inget hindrar kommunerna från att lägga sitt veto redan nu, om en majoritet finns. Enligt Energimyndigheten ska en begäran om tillstyrkan skickas ut av prövningsmyndigheten senast när projektörens ansökan och miljökonsekvensbeskrivning är kompletta.

– Ett veto redan nu skulle bespara alla inblandade en utdragen process, tid och resurser. Det gäller såväl Holmen som länsstyrelsen och alla boende som lever med oron. I Finspångs kommun är en majoritet nu emot etableringen och vi skulle gärna se att man tar steget fullt ut och lägger ett veto, säger Per-Olov Strandberg.

För RVNO är nästa steg i arbetet nu att granska Holmens ansökan och alla bilagor som kommit in till länsstyrelsen. Och här behöver vi vara många som hjälps åt, materialet omfattar flera hundra sidor och många olika kompetensområden.

– Alla som har lämnat samrådssynpunkter kan börja med att kontrollera att de finns med i materialet och att Holmen svarar på frågorna på ett tillfredsställande sätt. Den formella möjligheten för enskilda att yttra sig kommer lite längre fram i processen men redan nu är det bra att börja förbereda sig, säger Per-Olov Strandberg.

Vill du vara med och granska dokumenten i lite mer organiserad form? Hör av dig till oss på kontakt@rvno.se. Hör gärna av dig också om du läser och upptäcker brister eller felaktigheter i Holmens material, till exempel i miljökonsekvensbeskrivningen eller någon av bilagorna. Mejla oss då på samma adress.

RVNO kommer att försöka sammanställa föreningens synpunkter och de synpunkter som inkommer till ett gemensamt dokument längre fram. Mer information om det kommer.

Du hittar den kompletta ansökan, miljökonsekvensbeskrivning, yttranden, samrådsredogörelse, bilagor m.m. hos länsstyrelsen via en länk på vår hemsida. Länken är tillgänglig till och med den 10 december, så passa på att ladda ner filerna du vill spara innan dess. RVNO kommer att spara allt material, kontakta oss om du missat något.

För mer information
Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
ordf@rvno.se, tel: 073 020 16 59

Pressmeddelandet som PDF:


Hemsida
Facebooksida
Facebookgrupp
Instagram
Youtube

Socialdemokraterna i Finspång säger nej

Glädjen är stor bland alla medlemmar i RVNO och bland alla invånare i norra Östergötland som under ett års tid levt i ovisshet och förtvivlan när vi nåddes av att Socialdemokraterna i Finspång säger nej till vindkraft tills man har en plan….” Vi behöver ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen att ha som ett underlag och arbetet med att ta fram detta bör
påbörjas snarast.” säger Ulrika Jeansson, kommunalrådsordförande i Finspångs Kommun.

Länk till Socialdemokraternas Facebooksida.

Partiets nya besked om jätteprojektet – säger nej –
Norrköpings Tidningar (nt.se)