fbpx

Nu finns veckobreven samlade på vår webb

Aktivt vänteläge är kanske vad som bäst beskriver situationen just nu, i väntan på Holmens nästa steg och i ett läge där Finspångs kommun ställt sig negativa till etableringsplanerna.

Nu finns RVNO:s alla veckobrev samlade på vår webb. Veckobrevet har skickats ut varje fredag sedan i början av december 2020, med uppehåll bara under sommaren. Sedan starten har det hunnit bli 39 stycken.

RVNO:s medlemmar får veckobreven som mejl varje fredag. I breven berättar vi om vad som hänt den senaste tiden och om lite av allt det föreningen jobbat med under veckan.

I det senaste brevet blickar vi ut till angränsande områden och skriver om Stena Renewables planerade etablering i bland annat Mörtsjö. Förra veckan gick samrådstiden ut för den etableringen och RVNO fanns bland de som lämnade in synpunkter. Nyligen meddelade också Örebro kommun i ett remissyttrande att man ställer sig negativ till Mörtsjö-etableringen.

I det senaste veckobrevet påminner vi också om att alla som lämnat samrådssynpunkter på Holmens etableringar “Klintaberget” och “Högsjön” kan kontrollera att synpunkterna finns med i ansökningshandlingarna och att Holmen svarat på dem på ett tillfredställande sätt i sin samrådsredogörelse. Du hittar länk till alla dokument uppe till höger på RVNO:s startsida.