fbpx

Av Holmens 77 planerade vindkraftverk återstår nu ett

Efter att Finspångs kommun sagt nej återstår åtta möjliga verk i Norrköpings kommun. Av dem är det bara ett som följer riktlinjerna i kommunens översiktsplan.

RVNO:s insändare i dagens Folkbladet:

För drygt ett år sedan presenterade Holmen sina planer på hur de skulle ordna elförsörjning till hela Finspångs och Norrköpings kommuner. 77 vindkraftverk, större än vad som någonsin byggts, skulle stå på plats inom ett par år i Kolmårdsskogarna.

Inom vår förening RVNO såg vi snabbt hur många misstag man gjort. När det gäller såväl naturvärden och djurliv som säkerhet och hänsyn till människor. Man kunde fråga sig om Holmen överhuvudtaget varit ute i sina egna skogar.

Sedan dess har ansökan skjutits upp i flera omgångar och omfattningen minskats. Till slut lämnades en ansökan in för områdena ”Högsjön” i Finspångs kommun och ”Klintaberget”, med hälften av verken i Finspång och hälften i Norrköpings kommun.

Totalt består ansökningarna av 32 vindkraftverk. Efter att Finspångs politiker tydliggjort att de kommer att säga nej till etableringen genom att utnyttja det kommunala vetot återstår nu totalt nio av de ursprungliga 77 verken.

Mycket av den oro människor utsatts för det senaste året hade kunnat undvikas om Holmen gjort ett ordentligt arbete innan de bjöd in till samråd. Fågelinventeringar och hänsyn till försvarsmaktens stoppområden hade gett kunskap om några av de områden som är direkt olämpliga för vindkraft och borde undvikits, långt innan ansökan lämnades in.

Nästa steg i processen är nu att Norrköpings politiker och tjänstemän ska ta ställning till Holmens planer. Ett beslut som underlättas av att kommunfullmäktige i måndags aktualitetsförklarade kommunens översiktsplan. Det innebär att man gått igenom planen och sett till att de riktlinjer som finns fortfarande är relevanta.

I översiktsplanen finns ett tillägg för vindkraft som förutom kartor med prioriterade områden för vindkraft innehåller riktlinjer och regler som ska följas vid alla etableringar. Dessa har kommit till för att säkerställa att en samexistens är möjlig mellan en vindkraftsexploatör och natur, djur och människor som bor och vistas i området. Det handlar om sådant som rimliga säkerhetsavstånd och hänsyn till naturvärden och friluftsområden.

Holmens ansökan följer inte översiktsplanens riktlinjer för åtta av de planerade nio vindkraftverken. Beslutet att använda det kommunala vetot borde därmed vara enkelt för politikerna i Norrköpings kommunfullmäktige. För inte kan man väl i ena stunden rösta ja till regler och riktlinjer och i nästa stund strunta i dem? I alla fall inte om man vill behålla förtroendet från sina kommuninvånare.

Rättvisa vindar norra Östergötland