fbpx

Osäljbara fastigheter och omöjligt att få banklån

Anna och Janne Doggsen på Doggsen center riskerar att förlora hela sin verksamhet till följd av vindkraften.

Vindkraft var temat för dagens Morgon i P4 Östergötland, där mäklare berättar om hur hus i områden där vindkraft planeras blivit osäljbara och boende vittnar om hur bankerna inte vill bevilja lån till renoveringar med hänvisning till det förlorade fastighetsvärdet.

I dagens Morgon i P4 Östergötland lyftes frågan om storskalig vindkraft och Holmens planerade etablering i Norrköpings och Finspångs kommun utifrån bland annat fastighetsvärden och möjligheten för boende att beviljas banklån.

Exempel på boende som hamnat i kläm är Anna och Janne Doggsen med sin verksamhet Doggsen center, som nu behöver renovera bland annat sina hundstallar på gården. Men bankerna säger nej till lån.

– Vi har inget fastighetsvärde eftersom fastigheten är osäljbar och det använder man ju som grund till ett bottenlån. Och vi har kollat med tre banker, berättar Janne Doggsen i intervjun med P4 Östergötland.

Tiden sedan Holmen presenterade sina planer har präglats av ovisshet, ilska och oro.

– Det är andra året nu som vi lever i stor oro och jag kan ju säga att vi mår allt annat än bra, vi och personalen. Vi behöver ett besked. Och blir det ingen lösning måste vi lägga ner. Då är det sex personer i personalen som måste sägas upp, säger Anna Doggsen till P4 Östergötland.

Lyssna på inslaget ii P4 Östergötland. Intervju med Anna och Janne Doggsen kommer 3:34:46 in i sändningen.