fbpx

Vindkraftsprojektet

Länsstyrelsens granskning (november 2021)

Efter granskning har Länsstyrelsen publicerat samtliga dokument i Holmens ansökan. Här kan du läsa alla:

Högsjön

Klintaberget

Holmens ansökningar till Länsstyrelsen (oktober 2021)

Holmen ansöker om att etablera totalt 32 vindkraftverk i det som från början var tre områden men nu blivit två: ”Klintaberget” som ligger i både Norrköpings och Finspångs kommun med 18 verk, och ”Högsjön” i Finspångs kommun med 14 verk. Alla verk har en totalhöjd på 290 meter.

Klintaberget (länk till Holmens hemsida)

Holmen vill uppföra en ny vindkraftindustri i Klintaberget. Ansökan omfattar 18 verk som beräknas kunna generera 450 Gwh el per år. Det motsvarar den årliga elanvändningen för cirka 90 000 hushåll.

Högsjön (länk till Holmens hemsida)

Holmen vill uppföra en ny vindkraftindustri i Högsjön. Ansökan omfattar 14 verk som beräknas kunna generera 350 Gwh el per år. Det motsvarar den årliga elanvändningen för cirka 70 000 hushåll.

Samrådsdokument från Holmen resp deras konsult Sweco

Holmens vindkraftprojekt Östergötland (mars 2021)

Holmens vindkraftsprojekt i Östergötland (samrådsdokument från Holmens hemsida (sept 2020)
Här finns kartor, dokument om ljud, ljus, skuggor mm

Samrådsportal (Holmen/Sweco)


Nedanstående karta visar översiktligt det tre områden som är aktuella för kraftverksbygget. Totalt planeras här 77 vindkraftverk med en höjd av 290 m.

Ill: Peter Erdenback
Källa: Holmen/Sweco

Skybygget ligger mellan Näkna, Getsjön och Simonstorp och omfattar bland annat Rodga och Norrköpingsbornas friluftsområde Sörsjön. 30 st 290 m höga verk planeras här.
Läs mer

Klintaberget ligger nordöst om Simonstorp mot Ändebol, Kalbo och Rejmyre och omfattar bland annat Sandvik, Rödkärr, Kronhjortsgården mm.
Här planeras 30 st 290 m höga verk.
Läs mer

Högsjön ligger sydväst om Igelfors. 17 st 290 m höga verk planeras här.
Läs mer

Då Klintaberget och Skybygget gränsar till varandra kan kumulativa effekter uppstå vad gäller ljud och skugga och det illustreras nedan.

Bilden nedan visar den massiva påverkan på omkringliggande fastigheter. Långt fler boendemiljöer påverkas således negativt än vad utredningsområdet ger sken av.

Kumulativ skugga Klintaberget + Skybygget
Källa: Holmen/Sweco
Kumulativt ljud Klintaberget + Skybygget
Källa: Holmen/Sweco
Högsjön – ljudpåverkan
Källa: Holmen/Sweco
Högsjön – skuggpåverkan
Källa: Holmen/Sweco