Vindkraftsprojektet

Samrådsdokument från Holmen resp deras konsult Sweco

Holmens vindkraftprojekt Östergötland (mars 2021)

Holmens vindkraftsprojekt i Östergötland (samrådsdokument från Holmens hemsida (sept 2020)
Här finns kartor, dokument om ljud, ljus, skuggor mm

Samrådsportal (Holmen/Sweco)


Nedanstående karta visar översiktligt det tre områden som är aktuella för kraftverksbygget. Totalt planeras här 77 vindkraftverk med en höjd av 290 m.

Ill: Peter Erdenback
Källa: Holmen/Sweco

Skybygget ligger mellan Näkna, Getsjön och Simonstorp och omfattar bland annat Rodga och Norrköpingsbornas friluftsområde Sörsjön. 30 st 290 m höga verk planeras här.
Läs mer

Klintaberget ligger nordöst om Simonstorp mot Ändebol, Kalbo och Rejmyre och omfattar bland annat Sandvik, Rödkärr, Kronhjortsgården mm.
Här planeras 30 st 290 m höga verk.
Läs mer

Högsjön ligger sydväst om Igelfors. 17 st 290 m höga verk planeras här.
Läs mer

Då Klintaberget och Skybygget gränsar till varandra kan kumulativa effekter uppstå vad gäller ljud och skugga och det illustreras nedan.

Bilden nedan visar den massiva påverkan på omkringliggande fastigheter. Långt fler boendemiljöer påverkas således negativt än vad utredningsområdet ger sken av.

Kumulativ skugga Klintaberget + Skybygget
Källa: Holmen/Sweco
Kumulativt ljud Klintaberget + Skybygget
Källa: Holmen/Sweco
Högsjön – ljudpåverkan
Källa: Holmen/Sweco
Högsjön – skuggpåverkan
Källa: Holmen/Sweco