fbpx

Avsiktsförklaringen nu registrerad hos Länsstyrelsen

Kommunens meddelande om att man tänker säga nej till vindkraft vid Klintaberget har registrerat hos Länsstyrelsen.

Norrköpings avsiktsförklaring om att använda det kommunala vetot mot en eventuell ansökan om vindkraft vid Klintaberget finns nu registrerad hos Länsstyrelsen.

Beslutet om avsiktsförklaringen fattades av Norrköpings kommunfullmäktige i slutet av november 2022. De styrande partierna M, L och KD med stöd av SD röstade för ett veto medan S, C, V och MP var emot.

Ytterligare en handling gällande vindkraft vid Klintaberget har diarieförts hos myndigheten. Det gäller Holmens vindmätningsmast som legat i området i väntan på montage. Enligt Länsstyrelsen handlingar har masten nu återförvisats till kommunen.