Ett liv nära vindkraft del 7: Susanne

Susanne Hjelm berättar att det nybyggda sovrummet inte ens går att använda när vindkraftverken är igång.

Del sju i RVNO:s serie Ett liv nära vindkraft, producerad av föreningens hälsogrupp. Här berättar Susanne, som bor i Zinkgruvan norr om Motala, om hur livet ställdes på ända dagen då den närliggande vindkraftverken togs i drift.

Susanne Hjelm bor i Zinkgruvan. Hon gillar i princip vindkraft men står inte ut med att leva i dess ljud. Hon och hennes make flyttade från Stockholm till sitt sommarhus som renoverats för att bli ett bra åretrunthus i en lugn miljö.

Inte någon gång fick de inbjudan om samråd eller information om planerna på vindkraftsindustrin. En lapp i brevlådan om att trafiken på vägen kunde öka markant på grund av leveranser till vindkraftsbygget var allt.

Se hela videon med Susanne på RVNO:s Youtubekanal.

Över 38 000 visningar på våra videofilmer

Videoserien ”Ett liv nära vindkraft” görs av RVNO:s hälsogrupp och är en del av föreningens arbete med att sprida information om vindkraftens påverkan på människor.

RVNO:s videoserie ”Ett liv nära vindkraft” har nu nästan 40 000 visningar på Youtube. I filmerna berättar människor runt om i Sverige om hur det är att leva nära storskalig vindkraft.

38 453. Så många visningar har videoberättelserna på RVNO:s Youtube-kanal just nu. I filmerna berättar fem personer öppenhjärtigt om hur deras liv förändrats sedan de fick vindkraft som granne. I en sjätte video berättar Ulla Heine, läkare och representant för RVNO:s hälsogrupp, om projektet och om vilken påverkan vindkraft kan ha på människors hälsa.

Arbetet med inspelningarna fortsätter. Vill du vara med och berätta din historia, kontakta oss på kontakt@rvno.se.

RVNO:s hälsogrupp berättar om sitt arbete och om projektet ”Människan i centrum”

Under våren har Ulla Heine och de andra i RVNO:s hälsogrupp samlat berättelser från människor runt om i Sverige som bor nära vindkraft och påverkas av den.

Med filmberättelserna Människan i centrum vill RVNO ge en röst åt alla som bor nära och påverkas av storskalig vindkraft. Här berättar Ulla Heine om arbetet i RVNO:s hälsogrupp, om inspelningarna och om kunskapsläget kring hälsofrågor kopplade till vindkraft.

Under våren har Ulla Heine, Anna Doggsen, Agneta Lundén och Yvonne Lindberg, som utgör RVNO:s hälsogrupp, samlat in röster från människor runt om i Sverige som påverkats av att bo nära vindkraft. I den här videon berättar Ulla Heine, läkare med specialisering på allmänmedicin och psykiatri, om hälsogruppens arbete och om projektet.

– Vi har blivit förvånade av bristen på forskning samtidigt som många människor vittnar om att de får sämre hälsa. Till exempel när det gäller det lågfrekventa ljudet och infraljud har man från myndighetshåll inte satt några gränser och ljudet behöver inte mätas för att få tillstånd att bygga vindkraft, säger hon.