fbpx

Över 38 000 visningar på våra videofilmer

Videoserien “Ett liv nära vindkraft” görs av RVNO:s hälsogrupp och är en del av föreningens arbete med att sprida information om vindkraftens påverkan på människor.

RVNO:s videoserie “Ett liv nära vindkraft” har nu nästan 40 000 visningar på Youtube. I filmerna berättar människor runt om i Sverige om hur det är att leva nära storskalig vindkraft.

38 453. Så många visningar har videoberättelserna på RVNO:s Youtube-kanal just nu. I filmerna berättar fem personer öppenhjärtigt om hur deras liv förändrats sedan de fick vindkraft som granne. I en sjätte video berättar Ulla Heine, läkare och representant för RVNO:s hälsogrupp, om projektet och om vilken påverkan vindkraft kan ha på människors hälsa.

Arbetet med inspelningarna fortsätter. Vill du vara med och berätta din historia, kontakta oss på kontakt@rvno.se.