Ett liv nära vindkraft del 7: Susanne

Susanne Hjelm berättar att det nybyggda sovrummet inte ens går att använda när vindkraftverken är igång.

Del sju i RVNO:s serie Ett liv nära vindkraft, producerad av föreningens hälsogrupp. Här berättar Susanne, som bor i Zinkgruvan norr om Motala, om hur livet ställdes på ända dagen då den närliggande vindkraftverken togs i drift.

Susanne Hjelm bor i Zinkgruvan. Hon gillar i princip vindkraft men står inte ut med att leva i dess ljud. Hon och hennes make flyttade från Stockholm till sitt sommarhus som renoverats för att bli ett bra åretrunthus i en lugn miljö.

Inte någon gång fick de inbjudan om samråd eller information om planerna på vindkraftsindustrin. En lapp i brevlådan om att trafiken på vägen kunde öka markant på grund av leveranser till vindkraftsbygget var allt.

Se hela videon med Susanne på RVNO:s Youtubekanal.

Kompensera de drabbade på landsbygden

Från en dag till en annan kan du berövas stora värden när den fastighet du äger eller den verksamhet du driver inte längre blir möjlig. Eller ja, det får du inte reda på förrän om några år. Fram till dess får du förlika dig med tanken på att du kanske måste flytta och göra det bästa av situationen.

Det skriver Fredrik Nilsson i en debattartikel i dagens NT. Läs hela texten här:

För ett år sedan fick jag och min sambo två brev var som meddelade att vi var sakägare i Holmens planerade vindkraftsetableringar i både Skybygget och Klintaberget.

En månad tidigare hade vi köpt vår sommardröm. Ett hus med sjötomt inom pendlingsavstånd från våra arbeten. Vi hade räknat fram och tillbaka och tyckte att vi hade råd och såg fram emot många somrar på landet.  Men då hade vi inte kunnat föreställa oss att en industrietablering som granne en månad senare skulle spoliera värdet på sommarhuset.

Jag tror inte att det gått en dag sedan september ifjol utan att jag tänkt vindkraft. Jag har vridit och vänt på argumenten och försökt hitta bra vinklingar som omöjliggör Holmens planer. Det har gått upp och ner känslomässigt. Och det har gått ut över min familj när jag inte har varit mentalt närvarande som jag borde vara. Vissa dagar har ändå känts bra som när fiskgjusen dyker efter fisk i sjön och andra dagar har bara känts för tunga. Det har varit skönt att under de tunga dagarna veta att man inte är ensam och att över 500 personer valt att bli medlemmar i en förening för att stoppa Holmens planer.

Ett helt år har gått. Ingen ansökan har lämnats in än. Tre månader skulle det ta till ansökan lämnades in enligt Holmen och vindkraftsetableringen skulle vara klar ett par år senare och ge 1,9 TWh el. Så mycket för de storslagna planerna. Holmen har som tur är stött på patrull i form av Försvaret, Kommunen och Länsstyrelsen. Nu återstår ungefär 40 av de ursprungligt planerade vindkraftverken.

Runt om oss i Finspång och Norrköping drabbas allt fler människor av vindkraftsexploateringar. En oro sprids där man från en dag till en annan kan berövas på stora värden när den fastighet man äger eller den verksamhet man driver inte längre blir möjlig. Eller ja, det får du inte reda på förrän om några år. Fram till dess får du förlika dig med tanken på att du kanske måste flytta och göra det bästa av situationen. För processen med överklaganden och ansökningar tar tid. Kommunen kan inte ta ställning ”För vi har ingen ansökan än” så vi tvingas alla leva i en ovisshet som går ut över oss och våra nära och kära.

Är det verkligen rimligt att det är så här vindkraftsförespråkare inom Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet vill att processen ska gå till? Ska vi köra över människor på landsbygden? Har vi inte ett gemensamt ansvar att dela på de kostnader som klimatförändringar medför? Om vindkraft är lösningen på klimatproblemen är det inte då rimligt att de människor som drabbas åtminstone ska kunna flytta utan att bli ruinerade? 

Det finns en anledning till att människor går samman och motståndet växer på landsbygden och det har inte med ”förstörd utsikt” att göra. Det handlar om överföring av miljonbelopp från enstaka fastighetsägare till stora industribolag och inget annat. Vindkraft har ju lägst investeringskostnad per producerad kWh så då måste det finnas utrymme även till att kompensera alla drabbade människor på landsbygden. Eller är Fredrik Lundbergs aktieutdelningar högre prioriterade i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet?

Fredrik Nilsson, Finspång

Vindkraften får människor att lämna sina hem

RVNO:s hälsogrupp är (från vänster): Ulla Heine, Agneta Lundén, Anna Doggsen och Yvonne Lindberg. Foto: RVNO

I den här debattartikeln, som publicerats bland annat i Folkbladet, beskriver hälsogruppen inom RVNO hur storskalig vindkraft påverkar livet och hälsan hos de som tvingas bo i närheten.

Debattartikel från hälsogruppen i RVNO

Vi är fyra yrkeskvinnor med mångårig och bred praktisk kunskap om hälso- och sjukvård, stresshantering och psykisk ohälsa hos vuxna och ungdomar. Tillsammans är vi Hälsogruppen i föreningen Rättvisa Vindar Norra Östergötland.  Vi genomför undersökningen ”Människan i centrum” genom att intervjua människor som är närboende till vindkraftsindustrier. Det finns många människor som påverkas negativt av boende i närhet av vindkraft och deras berättelser behöver bli hörda. De är medmänniskor som behöver vårt solidariska stöd. 

Liknar symptomen hos svårt traumatiserade

För oss som genomför undersökningen har det varit smärtsamt att höra hur livsvillkoren raseras för många människor. Föräldrar till små barn är förtvivlade över att tvingas utsätta sina barn för en sådan livsmiljö. Barnen med sitt känsliga nervsystem under utveckling verkar vara mer utsatta. De intervjuade berättar om stark kronisk stress, utmattning, sömnstörningar och vanmakt. Det påminner om vad vi är vana att möta hos människor som är svårt traumatiserade eller lever under pågående hot, till exempel en misshandelsrelation.

– Jag kan inte tillåta mig att känna varje dag hur jag mår. Jag som varit en glad och utåtriktad kvinna är numera en person med stor sorg i hjärtat, berättar Barbro från Uppvidinge i Småland.

Går inte att komma undan ljudet och vibrationerna

Stressen börjar inte när vindkraften står på plats färdigbyggd utan för många redan flera år tidigare under tillståndsprocessen. Vissa vill flytta men kan inte göra det då deras hem inte går att sälja. Ingen vill flytta till ett industriområde på landet.

– Vi störs av buller beroende på väder och vindriktning. På kvällen får man lägga sig på kudden som vibrerar och det blir jättesvårt att sova. Jag vill flytta härifrån på grund av vindkraft trots att det här är vårt paradis på jorden, berättar Anna från Gislaved.

Vindkraftsindustrier har fram tills nu i regel byggts i glest befolkad landsbygd och det är svårt att få statistiskt säkerställda data om mekanismer av orsakssamband. Forskargruppen (Carmen M. Krogh et al.) i Kanada, Ontario, har studerad varför människor som bor i närheten av ett vindkraftsområde lämnar sina hem. I den aktuella forskningen har närboende definierats som boende inom ett avstånd av 10 kilometer till ett område med vindkraftsindustri.

Sömnsvårigheter och ökad stress är återkommande problem. Även symtom på yrsel, huvudvärk, högt blodtryck, tryck över bröstet och en känsla att vara under hot är tydliga. Det går inte att komma undan ljudet och vibrationerna, vilket leder till att de drabbade blir tvungna att lämna sina hem ”för att överleva”. Människor blir överkörda av myndigheter, konsulter och företag. Det väcker ilska och vanmakt när lokalpolitiker och regeringen inte skyddar den enskilda människan. Ekonomin försämras i olika grader och leder i vissa fall till personlig konkurs. Besvikelsen över att inte få stöd från samhället är stor. Stressen påverkar även relationer inom familjen.

– Jag flyttade hit för att det var väldigt tyst och jag är ljudkänslig. Bullret stängs inte av nattetid. Och dagtid går jag med lurar i öronen för att skärma av. Om jag inte har turen att verken står still. Då är jag jätteglad. Då får jag den normala tystnaden, berättar Ellinor från Vetlanda.

Moderna vindkraftverk på 300 meter

Idag är det svårt för den stora majoriteten av människor att förstå innebörden av att bo nära en vindkraftsindustri. Många vet inte heller att de ”moderna” vindkraftverken är gigantiska med en höjd upp mot 300 meter och att vingarna sveper en area upp mot 3,5 hektar. Det är inga gulliga små gårdsverk denna text handlar om.

 Människor som är drabbade med problemen blir ensamma utan stöd. Processen tar flera år och när industrin väl är byggd är miljön förstörd för väldigt lång tid. De drabbade beskriver hur omöjligt det är att utkräva ansvar från vindkraftsbolag och myndigheter för skador och lidande som uppstått. 

Att leva under konstant stress och hot för sin livsmiljö är en välkänd riskfaktor från tidigare stressforskning och skapar ohälsa både fysiskt och psykiskt. Nu planeras storskalig vindkraft även i tättbefolkade områden och flera hundratusentals människor kommer att bli drabbade i snar framtid i Sverige. 

God livsmiljö är något vi alla värdesätter högt och Barnkonventionen finns där för att skydda våra barn!

Ulla Heine, leg läkare och specialist i allmänmedicin och psykiatri
Anna Doggsen, kurator och lärare och psykologi
Agneta Lundén, leg barnmorska
Yvonne Lindberg, arbetande inom hälsa och friskvård