Kompensera de drabbade på landsbygden

Från en dag till en annan kan du berövas stora värden när den fastighet du äger eller den verksamhet du driver inte längre blir möjlig. Eller ja, det får du inte reda på förrän om några år. Fram till dess får du förlika dig med tanken på att du kanske måste flytta och göra det bästa av situationen.

Det skriver Fredrik Nilsson i en debattartikel i dagens NT. Läs hela texten här:

För ett år sedan fick jag och min sambo två brev var som meddelade att vi var sakägare i Holmens planerade vindkraftsetableringar i både Skybygget och Klintaberget.

En månad tidigare hade vi köpt vår sommardröm. Ett hus med sjötomt inom pendlingsavstånd från våra arbeten. Vi hade räknat fram och tillbaka och tyckte att vi hade råd och såg fram emot många somrar på landet.  Men då hade vi inte kunnat föreställa oss att en industrietablering som granne en månad senare skulle spoliera värdet på sommarhuset.

Jag tror inte att det gått en dag sedan september ifjol utan att jag tänkt vindkraft. Jag har vridit och vänt på argumenten och försökt hitta bra vinklingar som omöjliggör Holmens planer. Det har gått upp och ner känslomässigt. Och det har gått ut över min familj när jag inte har varit mentalt närvarande som jag borde vara. Vissa dagar har ändå känts bra som när fiskgjusen dyker efter fisk i sjön och andra dagar har bara känts för tunga. Det har varit skönt att under de tunga dagarna veta att man inte är ensam och att över 500 personer valt att bli medlemmar i en förening för att stoppa Holmens planer.

Ett helt år har gått. Ingen ansökan har lämnats in än. Tre månader skulle det ta till ansökan lämnades in enligt Holmen och vindkraftsetableringen skulle vara klar ett par år senare och ge 1,9 TWh el. Så mycket för de storslagna planerna. Holmen har som tur är stött på patrull i form av Försvaret, Kommunen och Länsstyrelsen. Nu återstår ungefär 40 av de ursprungligt planerade vindkraftverken.

Runt om oss i Finspång och Norrköping drabbas allt fler människor av vindkraftsexploateringar. En oro sprids där man från en dag till en annan kan berövas på stora värden när den fastighet man äger eller den verksamhet man driver inte längre blir möjlig. Eller ja, det får du inte reda på förrän om några år. Fram till dess får du förlika dig med tanken på att du kanske måste flytta och göra det bästa av situationen. För processen med överklaganden och ansökningar tar tid. Kommunen kan inte ta ställning ”För vi har ingen ansökan än” så vi tvingas alla leva i en ovisshet som går ut över oss och våra nära och kära.

Är det verkligen rimligt att det är så här vindkraftsförespråkare inom Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet vill att processen ska gå till? Ska vi köra över människor på landsbygden? Har vi inte ett gemensamt ansvar att dela på de kostnader som klimatförändringar medför? Om vindkraft är lösningen på klimatproblemen är det inte då rimligt att de människor som drabbas åtminstone ska kunna flytta utan att bli ruinerade? 

Det finns en anledning till att människor går samman och motståndet växer på landsbygden och det har inte med ”förstörd utsikt” att göra. Det handlar om överföring av miljonbelopp från enstaka fastighetsägare till stora industribolag och inget annat. Vindkraft har ju lägst investeringskostnad per producerad kWh så då måste det finnas utrymme även till att kompensera alla drabbade människor på landsbygden. Eller är Fredrik Lundbergs aktieutdelningar högre prioriterade i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet?

Fredrik Nilsson, Finspång

RVNO:s kurs i ”vindkraftsjuridik” senareläggs – studien från KTH förväntas ändra rättspraxis.

För boende medför en vindkraftsetablering stor påverkan och kan innebära rätt till ersättning för både personskada och ren förmögenhetsskada.

RVNO:s planerade kurs om ”vindkraftsjuridik” kommer att senareläggas då behovet kanske är överspelat. Nedan följer en rapport och hälsning från Hans Kindstrand, drivande inom RVNO:s juridiska arbetsgrupp.


RVNO:s ordförande avslutade sommarsäsongen med en förutsägelse:
Holmens vindkraftsplaner i vårt närområde kommer aldrig att realiseras. Holmens projekt kommer att vältas över ända, inte av en anledning utan av flera samverkande.

Jag delar den övertygelsen. Jag har åtagit mig att verka inom den begränsade del som handlar om juridiken. I den delen har jag skrivit ett antal PM och några artiklar i tidskriften Advokaten. Jag har också under hösten planerat en kurs i ”vindkraftsjuridik” med betoning på miljöbalkens bestämmelser om skadestånd och inlösenskyldighet enligt MB 32 kap.

Den planerade kursen kommer att senareläggas. Anledningen är att det kanske inte finns något behov. I en nyligen publicerad studie har två forskare vid KTH klarlagt att en vindkraftsetablering medför en betydande värdepåverkan på näraliggande fastigheter. Studien är kvalitetssäkrad genom ett s k peer-reviewed förfarande.

För att uttrycka det enkelt – Anden är ur flaskan. Studien visar att en vindkraftsetablerings omgivningspåverkan inte är 3,5 km, som är nuvarande praxis. Värdepåverkan klingar av först efter 6 – 8 km. Det här har naturligtvis betydelse för vilka fastigheter som ingår i sakägarkretsen. Studien resulterar även i ett latent krav på ersättning för sakägare som lider en ”ren förmögenhetsskada” inom påverkansområdet. Enligt studien ligger den genomsnittliga värdenedgången runt 300 000 kronor per fastighet, med betydligt högre belopp, och möjlighet till krav på inlösen för fastigheter inom vindkraftverkens omedelbara närområde, som i studien satts till ca 2 km.

Sakägarkretsen har av Holmen i samrådet bestämts utifrån praxis 3,5 km, till ca 3 000 fastigheter. Den relevanta sakägarkretsen inom 8 km torde vara minst tre gånger större. Med ett genomsnittligt krav på ersättning för ”ren förmögenhetsskada” finns med andra ord ett latent skadeståndskrav från närboende om (9 000 * 300 000=) 2,7 miljarder om projektet genomförs. Jag tror inte att Holmen vill syna den handen.

I en rättsstat brukar man inte tillåta myndigheter och domstolar att tvångsvis överföra stora ekonomiska värden från ett rättssubjekt till ett annat. Vi får hoppas att Sverige upprätthåller den ordningen. Så står det i vart fall i vår grundlag – regeringsformen 2:15. Vi kanske inte ens behöver sätta oss vid spelbordet.

Med tillönskan om en fortsatt bra sommar!
Hans Kindstrand

Referens:
The Socio-Economic Cost of Wind Turbines: A Swedish Case Study, Sustainability 2021, 13, 6892 

Sustainability är en internationell, tvärvetenskaplig, vetenskaplig, peer-reviewed och open accessjournal över människors miljömässiga, kulturella, ekonomiska och sociala hållbarhet.
Författare är:
Hans Westlund Department of Urban Planning and Environment, Royal Institute of Technology (KTH), SE-100 44 Stockholm, Sweden;
Mats Wilhelmsson Department of Real Estate and Construction Management, Royal Institute of Technology (KTH), SE-100 44 Stockholm, Sweden

”Antingen känner de inte till lagstiftningen eller så bryr de sig inte”

Nu växer medvetenheten kring frågan om skador orsakade av vindkraftsetableringar. Föreningen Elgen i Aneby skickade nyligen ett brev till exploatörerna i området där man påminde om vilken lagstiftning som gäller. Samtidigt säger Holmen sig inte ha några planer på att ersätta eventuella skador om etableringen i norra Östergötland blir verklighet.

I ett brev från den ideella föreningen Elgen i Aneby till företagen Vindin Vedbo och Heidelberg Cement, som fått klartecken för exploatering av vindkraft i området, skriver boende och berörda om de rättsliga åtgärder som kan komma att bli aktuella om etableringen orsakar skada enligt Miljöbalken 32 kap. Med brevet följer tre fulltecknade namnlistor.

– Den lokalbefolkning som berörs har nu lyft blicken från tillståndsprövningen till de rättigheter och möjligheter att resa krav som följer av Miljöbalken 32 kap., säger Hans Kindstrand, advokat och medlem i juridikgruppen inom RVNO.

Holmen tänker inte ersätta värdeförlust

Människor som lider skada orsakad av vindkraftsetableringar är berättigade till ersättning. Det innefattar såväl personskada som sakskada och ren förmögenhetsskada.

– I etableringarna som är aktuella i vårt område har Holmen tidigt fått frågan om hur man ställer sig till att ersätta den värdeförlust som kan drabba fastigheter i vindkraftens påverkansområde. Svaret har varit tydligt, det tänker Holmen inte göra. Vilket i sak betyder att Holmen antingen inte känner till vilken lagstiftning som gäller eller att man helt enkelt inte bryr sig. Det kan finnas anledning att påminna verksamhetsutövaren både i Aneby och här om innehållet i den lagstiftning som gäller, säger Hans Kindstrand.

Till hösten planerar RVNO en utbildningsdag för advokater, biträdande jurister, fastighetsvärderare, fastighetsmäklare och andra som i sin verksamhet hanterar frågor om konkreta skador i vindindistrins närområde. Håll utkik här på hemsidan för mer information!

Läs föreningen Elgens brev till Vindin Vedbo här