fbpx

Okunskap och arrogans när Holmen går vidare med projektet

Hur stor skada ska Holmens vindkraftsprojekt hinna göra innan man inser att det inte kan genomföras?

Holmen meddelade nu på morgonen att man går vidare med sin vindkraftsansökan både i Norrköping och Finspång. Det trots att en majoritet av partierna i Finspång är negativa och kommunen kommer att använda sitt veto om eller när de får frågan av länsstyrelsen.

– Det är obegripligt att Holmen väljer att gå vidare. Det vittnar om okunskap och arrogans mot såväl länsstyrelsen som den demokratiska processen. Ansökan uppfyller inte säkerhetsavstånden varken i Norrköpings kommuns nyligen aktualitetsförklarade översiktsplan eller de avstånd som rekommenderas av Energimyndigheten. Och när det gäller Finspång har man där redan sagt tydligt nej till etableringen, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

RVNO pekade redan tidigt i processen på hur olämpliga de utpekade områdena är för vindkraft. Här finns mycket höga naturvärden och både människor och företag kommer att drabbas på ett sätt som inte är rimligt.

– Att dessutom tvinga en redan ansträngd länsstyrelse att utreda områden som ändå får nej av kommunerna menar vi är ett enormt slöseri med resurser. Som påverkar länsstyrelsens arbete och handläggning med andra projekt, säger Per-Olov Strandberg.

RVNO fortsätter nu arbetet och kommer bland annat att komplettera de fågelinventeringar som gjordes under 2021 och som lämnats in till länsstyrelsen.

Lyssna på intervjun med Per-Olov Strandberg i Radio P4 Östergötland, 3:45:15 in i programmet.

Nu finns veckobreven samlade på vår webb

Aktivt vänteläge är kanske vad som bäst beskriver situationen just nu, i väntan på Holmens nästa steg och i ett läge där Finspångs kommun ställt sig negativa till etableringsplanerna.

Nu finns RVNO:s alla veckobrev samlade på vår webb. Veckobrevet har skickats ut varje fredag sedan i början av december 2020, med uppehåll bara under sommaren. Sedan starten har det hunnit bli 39 stycken.

RVNO:s medlemmar får veckobreven som mejl varje fredag. I breven berättar vi om vad som hänt den senaste tiden och om lite av allt det föreningen jobbat med under veckan.

I det senaste brevet blickar vi ut till angränsande områden och skriver om Stena Renewables planerade etablering i bland annat Mörtsjö. Förra veckan gick samrådstiden ut för den etableringen och RVNO fanns bland de som lämnade in synpunkter. Nyligen meddelade också Örebro kommun i ett remissyttrande att man ställer sig negativ till Mörtsjö-etableringen.

I det senaste veckobrevet påminner vi också om att alla som lämnat samrådssynpunkter på Holmens etableringar “Klintaberget” och “Högsjön” kan kontrollera att synpunkterna finns med i ansökningshandlingarna och att Holmen svarat på dem på ett tillfredställande sätt i sin samrådsredogörelse. Du hittar länk till alla dokument uppe till höger på RVNO:s startsida.