fbpx

Holmens reviderade ansökan för Klintaberget finns nu tillgänglig

Projektområdet Klintaberget med de 12 vindkraftverken som är aktuella idag. Klicka på länken nedan för mer information och exakta verksplaceringar.

Nu har den reviderade ansökan gällande Klintaberget inkommit till Länsstyrelsen. Ansökan innehåller förändringar i antalet verk, flyttade verk, nya vägdragningar och nya beräkningar för ljus, ljud och skuggor. Materialet finns att ta del av via den här länken.

Via länkan hittar du de aktuella handlingar för Holmens ansökan med undantag för viss information som är sekretessreglerad enligt artskyddsförordningen.

Holmens underlag är reviderat efter att de verk som var placerade i Finspångs kommun flyttats eller tagits bort. I det nya projektområdet har totalt fem verk fått nya placeringar. Nya vägdragningar har tillkommit och nya beräkningar gjorts för påverkan av ljud, ljus och skuggor.

– Vi uppmanar alla som bor nära projektområdet att granska handlingarna utifrån sitt perspektiv och kontrollera om något förändrats till det sämre. Det går bra att höra av sig till oss i RVNO om man upptäcker något. Ju fler ögon som granskar desto bättre, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Med så stora förändringar i ansökan och den påverkan det kan få för boende och företag menar RVNO att det är omöjligt att fortsätta den nuvarande processen, där Norrköpings kommun just nu ska fatta beslut i frågan om den så kallade kompletteringsremissen. Det enda rimliga är att en ny bedömning görs utifrån den reviderade ansökan.

Nedladdningslänken ovan är tillgänglig till den 2022-07-23. Efter det kan du kontakta oss så kan vi hjälpa dig att ta fram filerna.